Uproszczona forma opłacania zaliczek na podatek dochodowy – warunki stosowania

program do faktur 06/02/2015 brak odpowiedzi
 

Na podstawie obowiązujących przepisów, przedsiębiorcy mogą opłacać zaliczki na podatek dochodowy w stałej wysokości – są to tak zwane zaliczki uproszczone. Ze względu na fakt, iż aby z tej opcji skorzystać, należy do 20 lutego danego roku zawiadomić właściwy urząd skarbowy, będzie można zastosować to podatkowe rozwiązanie dopiero w stosunku do zaliczek za rok 2015.

Optymalizacja ta polega na tym, iż zaliczki miesięczne w roku 2015 opłacane będą w wysokości 1/12 kwoty dochodu wykazanej w rozliczeniu za rok 2013, pomniejszonej o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne zapłaconej w danym miesiącu. Uproszczone zaliczki opłaca się do 20 dnia każdego miesiąca, w stałej wysokości, niezależnie od rzeczywistych wyników firmy. Wyrównanie podatku nastąpi dopiero po rozliczeniu roku 2015, czyli do 30.04.2016 r., wówczas dokonana zostanie dopłata podatku do rzeczywistej wysokości. To późniejsze rozliczenie nie powoduje obowiązku zapłaty odsetek. Decydując się na tą formę opodatkowania, należy ją stosować przez cały rok, można z niej zrezygnować dopiero w  kolejnym roku podatkowym.

Z tej formy opodatkowania będą mogli skorzystać w kolejnym roku podatnicy, którzy spełniają następujące warunki łącznie:

  • prowadzili działalność gospodarczą w roku 2013,
  • w deklaracji za rok 2013 lub 2012 wykazali dochód przekraczający kwotę wolną od podatku (3.091,00 zł),
  • są opodatkowani podatkiem liniowym lub wg. skali podatkowej.

Wystawiaj faktury w naszym systemie

Wypróbuj przez 45 dni za darmo!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *