Urlop szkoleniowy – abc

Szybka Faktura 28/12/2021 brak odpowiedzi
 

O tym, że ciągłe podnoszenie swoich kwalifikacji i umiejętności zawodowych jest rzeczą bardziej niż pożądaną, nie trzeba chyba nikogo przekonywać. Rynek pracy jest coraz bardziej konkurencyjny, a nowe kompetencje potrafią przeważyć szalę na korzyść pracownika w relacjach z pracodawcą. Mało kto wie, że istnieje możliwość skorzystania ze specjalnego urlopu szkoleniowego. Czy on jest i na jakich zasadach się go przyznaje? O tym poniżej.

Co to jest urlop szkoleniowy?

Kodeks pracy reguluje nie tylko kwestie związane z urlopami wypoczynkowymi, rodzicielskimi czy okolicznościowymi, ale też sprawę urlopu szkoleniowego. Pracownik, który w porozumieniu z pracodawcą lub za jego namową chce podnosić swoje kwalifikacje zawodowe poprzez uczestnictwo w profesjonalnych szkoleniach, może skorzystać ze specjalnego urlopu. Jego wymiar wynosi od 6 do 21 dni roboczych, a jego długość jest uzależniona od rodzaju nauki podjętej przez zatrudnionego.

Jakie warunki trzeba spełnić, by móc skorzystać z urlopu szkoleniowego?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, aby pracownik mógł skorzystać z urlopu szkoleniowego, musi być zatrudniony na podstawie umowy o pracę i podjąć naukę za zgodą lub namową swojego pracodawcy. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych może się odbywać w dwójnasób: pracownik może skorzystać z urlopu szkoleniowego, albo uzyskać zgodę na zwolnienie z całości lub części dnia pracy na taki czas, by móc skorzystać z zajęć w pełnym ich wymiarze, włącznie z przybyciem na miejsce i powrotem. Co warte wspomnienia i z pewnością ważne dla pracowników, zachowują oni na wyżej wymienionych warunkach prawo do wynagrodzenia. Bardzo istotne jest to, aby uzyskać aprobatę od zatrudniającego. W przeciwnym razie pracownik, który chce się dokształcać, musi to robić w ramach urlopu wypoczynkowego lub bezpłatnego.

Od czego uzależniona jest długość urlopu szkoleniowego?

Te kwestie również są dokładnie określone przez Kodeks pracy. Z 6-dniowego urlopu szkoleniowego można skorzystać wtedy, gdy pracownik przystępuje do egzaminów eksternistycznych, egzaminu maturalnego bądź egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Z dłuższego, 21-dniowego urlopu szkoleniowego mają z kolei skorzystać pracownicy podczas trwania ostatniego roku studiów. Czas ten ma być w zamierzeniu poświęcony na przygotowanie pracy dyplomowej oraz przystąpienie do egzaminu dyplomowego. Pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikowi taką długość urlopu, na jaką wskazują odnośne przepisy. Nie ma możliwości jego skrócenia.

Pokrycie kosztów kształcenia

Bardzo korzystna z punktu widzenia pracownika jest możliwość uzyskania zwrotu kosztów związanych z podjętą przez niego nauką. Pracodawca może przekazać swojemu podwładnemu dodatkowe świadczenia finansowe, przeznaczone na opłacenie zarówno samych zajęć, jak i przejazdów, niezbędnych pomocy naukowych bądź zakwaterowania, jeśli takowe jest konieczne. Tego rodzaju świadczenia nie są objęte podatkiem od osób fizycznych.

Wystawiaj faktury w naszym systemie

Wypróbuj przez 45 dni za darmo!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *