Wszystko co warto wiedzieć o kasie fiskalnej

program do faktur 04/09/2018 brak odpowiedzi
 

Przedsiębiorcy, których działalność opiera się na sprzedaży towarów i usług osobom fizycznym, nieprowadzącymi działalności gospodarczej, muszą prowadzić ewidencję swojej sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej. Nieliczne zawody są z tego obowiązku zwolnione. Większość jest zobligowana do wprowadzenia kasy fiskalnej do swojej działalności. Warto więc zapoznać się z podstawowymi informacjami dotyczącymi tego rodzaju urządzenia.

 

  • Kto jest zobowiązany do posiadania kasy fiskalnej

 

Jak już wspomniano, kasę fiskalną muszą posiadać przedsiębiorcy zajmujący się sprzedażą towarów i usług osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej. Innymi słowy, stosuje się ją w modelu współpracy, określanym z języka angielskiego jako B2C (business to customer).

Zgodnie jednak z przepisami dotyczącymi wprowadzania i stosowania kas fiskalnych, niektórzy przedsiębiorcy zostali zwolnieni z konieczności ich wprowadzania do swojego przedsiębiorstwa.

Zwolnienie przedmiotowe dotyczy niektórych zdarzeń gospodarczych. I tak, jeżeli uzyskiwany dochód w całości pochodzi ze zdarzeń gospodarczych, które zwolnione są z rejestrowania ich za pomocą kasy fiskalnej, to wówczas nie ma konieczności instalowania takiej kasy w ogóle. Jeżeli jednak dochód jest sumą zdarzeń gospodarczych zwolnionych i niezwolnionych, to przedsiębiorca nie musi instalować kasy fiskalnej wyłącznie wówczas, gdy zdarzenia zwolnione stanowią 80% całości dochodu.

Drugie zwolnienie z konieczności instalowania kasy fiskalnej wiąże się z uzyskiwanymi w danym roku obrotowym obrotami. Jeżeli nie przekraczają one kwoty 20 000zł to nie ma obowiązku instalowania kasy. Jeżeli jednak, dojdzie do takiego przekroczenia, to podatnik jest zobowiązany do zainstalowania takiej kasy w kolejnym miesiącu po tym, w którym doszło do przekroczenia wspomnianego limitu.

 

 

  • Rejestrowanie zdarzeń gospodarczych

 

Przepisy, które regulują użytkowanie i stosowanie kas fiskalnych jednoznacznie precyzują, jakie działania muszą być zarejestrowane za pomocą kasy. Zdarzenia te zostały podzielone na dwie kategorie. To sprzedaż lub dostawa towarów oraz sprzedaż lub dostawa usług.

Jakie działania bezwzględnie należy zarejestrować jest zagadnieniem bardzo szerokim. Warto się z nim zapoznać sięgając bezpośrednio do przepisów ustawy, ponieważ to powinien być dokument podstawowy dla przedsiębiorcy. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów zawiera pełną listę zdarzeń, które należy rejestrować. Co więcej, lista ta została tak precyzyjnie stworzona, że nie wymaga interpretowania.

 

 

  • Pozostałe regulacje dotyczące kas fiskalnych

 

Bardzo ważną kwestią jest również termin instalowania kasy fiskalnej oraz zgłaszanie ewentualnych, kolejnych kas, które należy zainstalować.

Jeżeli chodzi o terminy rejestrowania kas fiskalnych, to nie ma określonych jednoznacznych dat czy terminów. Ustawodawca zaznaczył, że kasa ma być zainstalowana w przedsiębiorstwie przed wykonaniem pierwszej sprzedaży, która powinna być na tej kasie zarejestrowana. To oznacza, że nie można rozpocząć sprzedaży i równocześnie zabiegać o instalację kasy, by z opóźnieniem zarejestrować sprzedaż. W momencie dokonania sprzedaży, natychmiast musi być ona zarejestrowana. Nie ma innej możliwości.

W przypadku zgłoszenia większej liczby kas, ewidencję sprzedaży należy rozpocząć od pierwszego dnia kolejnego miesiąca po zgłoszeniu. Jednak do ewidencjonowania można używać wyłącznie tylu kas, ile zostało zgłoszonych. Jeżeli podatnik posiada 5 kas, a do urzędu skarbowego zgłosił tylko 3 to wyłącznie na tych trzech może prowadzić ewidencję.

Jeżeli natomiast podatnik zgłosi więcej kas fiskalnych, to w kolejnym miesiącu po zgłoszeniu musi zacząć wykorzystywać przynajmniej 1/5 zgłoszonych kas, oczywiście w zaokrągleniu do pełnych liczb.

Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej, która ma być rejestrowana za pomocą kasy fiskalnej warto zapoznać się ze szczegółowymi przepisami, które dotyczą jej rejestracji i użytkowania, by nie narazić się na nieprawidłowości i związane z nimi konsekwencje.

Wystawiaj faktury w naszym systemie

Wypróbuj przez 45 dni za darmo!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *