Jak włączyć koszty utrzymania mieszkania w koszty prowadzonej działalności?

program do faktur 11/10/2017 brak odpowiedzi
 

Jak włączyć koszty utrzymania mieszkania w koszty prowadzonej działalności

Prowadzenie jednoosobowej działalności to bardzo dobry sposób na uzyskanie stabilizacji zawodowej, zapewnienie sobie nieograniczonych dochodów i swobody wykonywania zawodu. Oczywiście, prowadzenie własnej firmy to nie tylko przyjemności i korzyści, to również wiele obowiązków i powinności. Własna firma to również wydatki i im więcej uwagi się do nich przyłoży, tym lepiej można nimi zarządzać. Jednym z rozwiązań jest na przykład włączenie wydatków na mieszkanie w koszty prowadzenia działalności. Dzięki temu można nieco zmniejszyć podstawę opodatkowania, a co za tym idzie zmniejszyć podatek, który należy opłacić. Jednocześnie nie zwiększa się przy tym wydatków, bo za mieszkanie i tak trzeba zapłacić. Jak to zrobić, jak włączyć ten wydatek w koszty? Oto najważniejszej informacje.

Miejsce prowadzenia działalności

Wliczenie wydatków na mieszkanie jako koszty prowadzenia działalności, możliwe jest wyłącznie wówczas, gdy mieszkanie to służy do generowania dochodów i jest częścią tejże działalności. Może nią być, jeżeli działalność jest na to mieszkanie zarejestrowana.

Składając wniosek o rejestrację firmy należy podać adres jej siedziby oraz miejsce wykonywania działalności. Jeżeli siedzibą firmy jest prywatne mieszkanie przedsiębiorcy, to wówczas można włączyć je w koszty prowadzenia działalności. Jako że mieszkanie będzie wówczas służyło zarówno do pracy zawodowej i do wypoczynku należy wydzielić przestrzeń, która będzie służyła do prowadzenia firmy. Może to być osobny pokój, dwa pokoje lub część pokoju – w każdym z tych przypadków taka, a nie inna przestrzeń musi mieć praktyczne i logiczne uzasadnienie. W razie kontroli z urzędu skarbowego należy wykazać, że taka właśnie przestrzeń jest rzeczywiście potrzebna i niezbędna dla prowadzenia działalności.

Włączenie w koszty

Po wyznaczeniu przestrzeni na swoją pracę zawodową, należy obliczyć jej powierzchnię. Następnie należy obliczyć, jaką część całego mieszkania stanowi wyznaczona powierzchnia. Może to być jedna trzecia lokalu, połowa lub jedna czwarta.

Po ustaleniu tych kwestii należy w ten sam sposób policzyć czynsz. Jeżeli powierzchnia zawodowa zajmuje 1/3 powierzchni całego mieszkania, to w koszty prowadzenia działalności można wliczyć również jedną trzecią czynszu. Przepisy nie przewidują, by możliwe było włączenie całości kosztów. Można natomiast uwzględnić tę ich część, która odpowiada wykorzystywanej części powierzchni użytkowej.

Przed włączeniem tych wydatków w koszty działalności należy napisać specjalne oświadczenie, w którym znajdzie się właśnie uzasadnienie włączanych kwot w takiej a nie innej wysokości. Należy zamieścić informację o powierzchni mieszkania i całościowych kosztach, które są za nie opłacane. Następnie opisana powinna być przestrzeń zaadaptowana do prowadzenia firmy, jej powierzchnia, część jaką stanowi w całym lokalu i jaka to część czynszu, ze wskazaniem, że to właśnie jest kwota, która będzie włączana w koszty prowadzenia firmy.

Pozostałe rachunki

W podobny sposób można rozliczyć również telefon, prąd i abonament internetowy. Wystarczy wskazać, przez jaką część czasu, w perspektywie miesiąca, media te użytkowane są na cele firmowe. Następnie z całkowitych kosztów miesięcznych należy wyliczyć tę samą część. Jeżeli więc na cele firmowe zużywany jest prąd przez połowę miesiąca, to połowa opłaty za prąd może zostać włączona do kosztów prowadzenia działalności. Podobnie Internet i telefon. Należy jednak pamiętać, że rozliczony może zostać wyłącznie telefon i Internet zakupiony na firmę. Jeżeli są one kupione w opcji prywatnej, w ogóle nie mogą zostać rozliczone. Jeżeli właścicielem telefonu jest osoba prywatna a nie przedsiębiorca, to abonament za ten telefon jest kwestią całkowicie prywatną, nawet jeżeli jest użytkowany w sprawach firmowych.

Do włączenia tych rachunków w koszty prowadzenia działalności potrzebne jest podobne oświadczenie. Trzeba w nim również uwzględnić koszty całościowe, część użytkowaną na rzecz firmy i koszty tej właśnie części.

Takie rozliczanie kosztów utrzymania mieszkania to forma optymalizacji wydatków, które i tak trzeba ponieść. Bez włączenia ich w koszty prowadzenia działalności trzeba zapłacić wyższy podatek dochodowy. Ich włączenie powoduje, że zmniejsza się podstawa opodatkowania, a co za tym idzie, maleje również właśnie podatek. W ten sposób można nieco zrekompensować sobie koszty ponoszone na prowadzenie firmy.

Wystawiaj faktury w naszym systemie

Wypróbuj przez 45 dni za darmo!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *