Wypadek w pracy a wynagrodzenie i zasiłek chorobowy

program do faktur 14/09/2019 brak odpowiedzi
 

Praktycznie w każdej pracy i w każdym zawodzie może się tak zdarzyć, że pracownik ulegnie wypadkowi. Jeżeli wypadek ma miejsce w czasie wolnym od pracy obowiązują nieco inne reguły niż w momencie, gdy wypadek zdarzy się w drodze do lub z pracy lub też podczas jej trwania. Jakie zasady dotyczą wynagrodzenia i zasiłku chorobowego w sytuacji, gdy dojdzie do wypadku właśnie w pracy? Oto najważniejsze informacje.

Wypadek w pracy

Za wypadek w pracy uważa się zdarzenie, które było nagłe, nieprzewidziane i spowodowało uraz u pracownika lub jego śmierć. Zdarzenie to musi mieć miejsce na terenie zakładu pracy lub w związku z wykonywaną przez pracownika czynnością zawodową w godzinach jego pracy, jeżeli obowiązki zawodowe nie wiążą się z określonym miejscem, a z rodzajem wykonywanych czynności.

Na skutek wypadku przy pracy osoba poszkodowana jest niezdolna do pracy trwale lub wyłącznie okresowo. Wymaga interwencji lekarskiej lub hospitalizacji, a po zakończonej interwencji wymaga okresu rekonwalescencji lub rehabilitacji, który to jednocześnie wyłącza ją z aktywności zawodowej.

Zasiłek chorobowy za wypadek przy pracy

Jeżeli do wypadku dojdzie podczas pracy, a osoba zatrudniona była objęta ubezpieczeniem wypadkowym, wówczas za cały okres jej niezdolności do pracy przysługuje jej zasiłek chorobowy.

W sytuacji, gdy niezdolność do pracy spowodowana jest wypadkiem przy pracy, zasiłek chorobowy przysługuje już od pierwszego dnia niezdolności do pracy. Jest to sytuacja odmienna do zachorowania czy też wypadku niezwiązanego z pracą.

Gdy pracownik zachoruje lub będzie ofiarą wypadku niezwiązanego z pracą, zasiłek chorobowy przysługuje mu dopiero po 30 dniach nieprzerwanej niezdolności do pracy.

Kiedy zasiłek chorobowy za wypadek przy pracy nie przysługuje

Są też sytuacje, w których poszkodowany w wypadku przy pracy zasiłku chorobowego nie otrzyma. Dzieje się tak wtedy, gdy bezdyskusyjnie zostanie udowodnione, że do wypadku doszło z winy poszkodowanego lub na skutek naruszenia przez niego zasad bezpieczeństwa oraz ochrony życia lub zdrowia. Owo naruszenie może mieć charakter umyślny lub też być wynikiem rażącego niedbalstwa. Niezależnie od tego, zasiłek nie zostanie wypłacony.

Do wypłaty zasiłku nie dojdzie również wtedy, gdy pracownik ulegnie wypadkowi będąc w pracy pod wpływem alkoholu lub innych substancji odurzających. Wykrycie tego rodzaju toksyn we krwi, automatycznie odbiera pracownikowi prawo do zasiłku.

Zasiłek nie zostanie przyznany również wtedy, gdy poszkodowany w wypadku podczas pracy nie zgodzi się na badania krwi pod kątem alkoholu, substancji odurzających czy psychotropowych, bez wyraźnego i racjonalnego powodu. Jeżeli jego odmowa nie zostanie w żaden sposób uzasadniona, przyjmuje się, że był on w stanie odurzenia, a to, jak napisano powyżej, jest podstawa do odmówienia wypłaty zasiłku.

Wysokość zasiłku chorobowego

Jeżeli dojdzie do wypadku przy pracy, a wypadek ten nie jest w żaden sposób spowodowany przez poszkodowanego, nie ma podstaw do tego, by odmówić wypłaty zasiłku. Jego wysokość równa jest 100% podstawy wymiaru. Podstawą jest ta sama kwota, która stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie wypadkowe. Innymi słowy, w ramach zasiłku chorobowego, poszkodowany otrzyma sto procent swojego wynagrodzenia.

Jest to sytuacja odmienna od choroby czy wypadku poza miejscem i godzinami pracy. Gdy dojdzie do jednej z dwóch wymienionych w poprzednim zdaniu sytuacji, wówczas zasiłek chorobowy nie jest wypłacany w wysokości 100%, a jego wartość spada do 80%.

Zasiłek chorobowy w wysokości 100% otrzymują również kobiety w ciąży oraz cierpiące na schorzenia ginekologiczne, z zaświadczeniem o takim schorzeniu uzyskanym od lekarza specjalisty ginekologa.

Wystawiaj faktury w naszym systemie

Wypróbuj przez 45 dni za darmo!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *