Wypowiedzenie umowy o pracę – prawa i obowiązki stron

program do faktur 02/04/2018 brak odpowiedzi
 

Umowa o pracę może zostać rozwiązana zarówno przez pracownika jak i pracodawcę. Dokument, który służy jej rozwiązaniu to wypowiedzenie. Umowa może zostać wypowiedziana w trybie natychmiastowym lub z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Wszystko zależy od powodu wypowiedzenia, sytuacji w firmie i wielu innych czynników. Niezależnie od tego, jaki jest powód wypowiedzenia, obydwie strony mają pewne obowiązki, które muszą wykonać i prawa, które im bezwzględnie przysługują.

Rozwiązanie umowy o pracę

Każda umowa o pracę może zostać rozwiązana z inicjatywy pracodawcy lub pracownika. Jest to prawo, które przysługuje każdej ze stron. Rozwiązanie może mieć skutek natychmiastowy lub z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Można też wyróżnić rodzaje wypowiedzenia ze względu na sposób porozumienia stron. Jeden z nich to wypowiedzenie za porozumieniem stron, a drugie bez takiego porozumienia, czyli z woli tylko jednej z nich.

Wypowiedzenie umowy o pracę może zostać złożone w określony, czasie. To jakie konsekwencje pociąga ono za sobą zależy w dużym stopniu od tego, jakie były jego przyczyny i co strony ze sobą ustaliły. Jeżeli wypowiedzenie jest spowodowane niedotrzymaniem warunków umowy, może mieć skutek natychmiastowy, a w przypadku pracownika wręcz może to być zwolnienie dyscyplinarne. Jeżeli powodu są inne (redukcja etatów, odejście pracownika), to wypowiedzenie może się wiązać z odprawą, zachowaniem okresu wypowiedzenia lub koniecznością wypłacenia ekwiwalentu za urlop.

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron jest najkorzystniejszą formą zerwania stosunku pracy. Po pierwsze dlatego, że dochodzi do porozumienia stron, w czasie którego pracodawca i pracownik ustalają, co dla nich będzie najwygodniejsze. Ustalany jest zatem okres wypowiedzenia, czy będzie uwzględniany czy nie, jeżeli tak to czy w pełnym wymiarze, czy skrócony. Ustalane jest rozliczenie urlopu – czy pracownik go wykorzysta czy otrzyma ekwiwalent. Ustalany jest również powód zerwania stosunku pracy, który można ujawnić, ale w takiej sytuacji nie trzeba tego robić.

Rozwiązanie umowy o pracę z wypowiedzeniem

Wypowiedzenie umowy o pracę jest przywilejem pracownika i obowiązkiem pracodawcy. To czas, w którym pracownik ma zagwarantowane źródło dochodu, a jednocześnie zyskuje czas na to, by znaleźć sobie nowe zatrudnienie. Okres wypowiedzenia zależny jest od wielu czynników, wśród nich zaś najważniejszym jest rodzaj umowy (próbna czy nie) i okresu zatrudnienia. Jeżeli zatrudnienie jest na dłużej, to również dłuższy musi być czas wypowiedzenia. Ma to być forma wynagrodzenia pracownika za staż w danej firmie, ale również ułatwienie mu wejścia ponownie na rynek poszukujących pracy. Osoby, które są krótko zatrudnione w jednym miejscu mają jeszcze świeże doświadczenie poszukiwania pracy, będzie więc im łatwiej niż tym, którzy od kilku lat są zatrudnieni w jednym przedsiębiorstwie.

Wypowiedzenie umowy bez wypowiedzenia

Jest również możliwe wypowiedzenie umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia. To prawo, które przysługuje pracodawcy, w momencie gdy pracownik złamie regulamin lub zrobi coś, co będzie w swoich skutkach szkodliwe dla przedsiębiorstwa. Pozostałe okoliczności zachodzą wówczas, gdy pracownik popełni przestępstwo w okresie zatrudnienia lub na skutek własnego działania utraci prawo lub uprawnienia  do wykonywania danego zawodu.

Podsumowując, rozwiązanie umowy o pracę za pośrednictwem wypowiedzenia umowy może przyjąć wiele różnorodnych form i może być różnorodne w skutkach. Zależnie od tego, jaka jest przyczyna i jaka jest forma wypowiedzenia pracodawca może mieć obowiązek zapewnienia okresu wypowiedzenia i wypłacenia ekwiwalentu za urlop pracownikowi, może też mieć prawo do zrezygnowania z tych elementów i zwolnienie pracownika w trybie natychmiastowym. Z drugiej zaś strony to pracownik może mieć prawo skorzystania z okresu wypowiedzenia, odprawy czy wynagrodzenia za urlop lub też może mieć prawo odejścia z dnia na dzień. Może też mieć obowiązek natychmiastowego opuszczenia stanowiska pracy i zdania wszystkich otrzymanych przez pracodawcę narzędzi.

Wystawiaj faktury w naszym systemie

Wypróbuj przez 45 dni za darmo!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *