Zakładanie spółki z osobą zadłużoną – czy warto?

program do faktur 09/09/2017 brak odpowiedzi
 

Spółka jest bardzo korzystną i wygodną formą prowadzenia działalności. Pod wieloma względami jest to zdecydowanie lepsze rozwiązanie niż jednoosobowa działalność gospodarcza. Pod innymi zaś jest to rozwiązanie, które wymaga nieco więcej formalności i dopilnowania kilku istotnych spraw. Jedną z nich jest odpowiedni dobór wspólnika. Powinna to być osoba całkowicie godna zaufania. Osoba, na którą będzie można liczyć nie tylko w chwilach prosperity, ale również wtedy, gdy firma będzie się nieco gorzej miała. Warto też wiedzieć, czy osoba, która ma się stać wspólnikiem, nie wnosi ze sobą do firmy obciążeń finansowych.

Zakładanie spółki

Zakładanie spółki to bardzo sformalizowany proces, który wymaga przygotowania kilku dokumentów, sporządzenia umów i zgłoszeń do odpowiednich urzędów. Warto umówić się z prawnikiem, który jest specjalistą w zakresie prawa spółek prawa handlowego i spółek prawa cywilnego, ponieważ podpowie on, jak należy przygotować wszystkie dokumenty i kiedy powinny być złożone. Na tym jednak nie koniec. Sporządzenie umowy spółki wymaga notarialnego potwierdzenia. Jest to bowiem dokument o najwyższej wadze i tylko taki rzeczywiście stanowi o konstrukcji całej spółki.

Jednocześnie, to właśnie umowa spółki określa udział wspólników w udziałach spółki. Określa sposób czerpania zysków – czy będą to dywidendy czy wynagrodzenie związane z pracą na etacie w spółce. Każdy, nawet najdrobniejszy aspekt funkcjonowania spółki powinien zostać doprecyzowany w tej umowie. W tym również odpowiedzialność za długi, choć tę kwestię w dużej mierze regulują również przepisy ogólne dotyczące spółek.

Długi wspólników

Za długi powstałe w czasie prowadzenia spółki odpowiadają jej wspólnicy, choć ich odpowiedzialność nie jest rozłożona równomiernie. Co ważne, ta wspólna odpowiedzialność przenosi się również na majątek prywatny. Jeżeli nie będzie możliwe pokrycie zobowiązań wierzycieli z pieniędzy, które pochodzą z majątku spółki, do zaspokojenia roszczeń zostanie wykorzystany również majątek prywatny wspólników. Trzeba jednak pamiętać, że dotyczy to wyłącznie długów, które powstały od momentu zawiązania spółki i od momentu, w którym zaczęła ona zgodnie z prawem funkcjonować.

Wspólnik z długami

Nieco inaczej wygląda kwestia wchodzenia w spółkę z osobą, która już ma na swoim koncie. Wszystkie zobowiązania, które powstały przed podpisaniem umowy spółki nie są obciążeniem dla spółki jako podmiotu. To wspólnik musi się z nimi uporać i samodzielnie je spłacić. Majątek spółki nie jest w tym wypadku zagrożony. Oczywiście, komornik może zająć wynagrodzenie wypłacane zadłużonemu wspólnikowi, jeżeli otrzymuje on pensję z pracy na etacie w spółce. Jednakże dochody generowane przez podmiot nie mogą zostać obciążone. Co więcej, drugi wspólnik również nie jest w żaden sposób z tymi długami związany.

Czy warto wchodzić w spółkę z osobą zadłużoną?

Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Prawdą jest, że osoba zadłużona to pewne ryzyko. Nie potrafi podejmować decyzji finansowych, być może nie ma wyczucia biznesowego. Przyczyną długów może być jednak również wiele innych zdarzeń, które nic o wyczuciu biznesowym tej osoby nie mówią i w danej branży może się ona okazać bardzo cenna. To, czy z danym człowiekiem warto zakładać spółkę powinno wynikać wyłącznie z jego kompetencji, predyspozycji i wiedzy oraz z tego, czy ta osoba jest godna zaufania, czy na nie jednak nie zasługuje. To nie stan konta powinien być głównym czynnikiem decyzyjnym. Oczywiście, kwestia długów powinna być omówiona między wspólnikami, ale decyzję o podjęciu ryzyka każdy powinien podjąć zgodnie ze swoim własnym rachunkiem zysków i strat.

Wystawiaj faktury w naszym systemie

Wypróbuj przez 45 dni za darmo!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *