Jak zaksięgować zwrot towaru?

program do faktur 13/01/2018 jedna odpowiedź
 

Przepisy prawne dają klientowi możliwość dokonania zwrotu towaru w określonych okolicznościach, które przez te przepisy są jednoznacznie wskazane. Dla sprzedawców oznacza to konieczność wykonania korekty w swoich księgach rachunkowych, ponieważ ze zwrotem towaru do sprzedawcy wiąże się również zwrot pieniędzy. Pod jaką datą należy zaksięgować takie zwroty? Jak je rozliczać?

Data księgowania zwrotu

Jeszcze do niedawna zwrot towaru księgowany był w okresie, w którym doszło do jego sprzedaży. Należało odnaleźć okres rozliczeniowy, którego zwrot dotyczył, następnie wystawić korektę, na nowo wyliczyć podatek dochodowy i złożyć korektę w urzędzie skarbowym, w którym podatek został rozliczony. To wiązało się z niepotrzebnymi dodatkowymi komplikacjami dla przedsiębiorców, którzy musieli wykonać wiele dodatkowej pracy oraz wystawienia wielu dodatkowych dokumentów.

Obecnie sytuacja wygląda nieco inaczej. Zwrot należy zaksięgować w dniu jego wykonania. W momencie, gdy klient zwraca zakupiony towar i zwracane są mu pieniądze, należy wystawić fakturę korygującą i zaksięgować ten dokument w okresie rozliczeniowym zgodnym z datą faktury. Oczywiście dotyczy to wyłącznie tych faktur korygujących, które dotyczą zwrotu towaru. W przypadku rabatów naliczonych po wystawieniu faktury czy w przypadku błędów te zasady nie obowiązują. Jeżeli zaś chodzi o fakturę sprzedażową wystawioną dla danego towaru, to nie ma ona żadnego znaczenia w kwestii zwrotów. Jest to spore ułatwienie dla przedsiębiorców. Pozwala oszczędzić im znaczną ilość czasu i pracy.

Jak zaksięgować taką fakturę

Wystawienie faktury korygującej, której obowiązek wystawienia powstał z tytułu zwrotu towaru trzeba też odpowiednio zaksięgować. Trzeba to zrobić w okresie, w którym została ona wystawiona i spowodowała zwiększenie lub zmniejszenie przychodu bądź kosztów.

Jeżeli w danym miesiącu przedsiębiorca nie uzyska przychodów, ale wystawi fakturę korygującą, która te przychody zmniejszy, to powiększa w ten sposób koszty.

Jeżeli faktura korygująca dotyczy przychodów uzyskanych w roku poprzednim, to i tak należy ją rozliczyć w roku, w którym została ona wystawiona. Najnowsze przepisy regulują tę kwestię właśnie w ten sposób. Przedsiębiorca, który rozliczył się z podatku za miniony rok, teraz sobie po prostu to wyrówna w ostatecznym rozliczeniu kosztów za rok bieżący.

Zmiany w przepisach

Wprowadzone zmiany w przepisach miały posłużyć przede wszystkim przedsiębiorcom, dla których dotychczasowe rozliczanie zwrotów było bardzo czasochłonne i pracochłonne. Wprowadzenie zmian spowodowało, że prowadzenie księgowości stało się zdecydowanie prostsze i łatwiejsze, a rozliczanie zwrotów zajmuje znacznie mniej czasu. Jednocześnie, zmiany te pozwoliły na wprowadzenie również znacznie większego porządku w prowadzonych dokumentach finansowych.

Zmiany w księgowości zachodzą nieustannie. Niektóre przepisy są wyłącznie modyfikowane, inne są całkowicie usuwane i zastępowane innymi. Takie działanie ma na celu usprawnienie działania księgowości w przedsiębiorstwach, ale również wprowadzenie ładu i porządku w wystawianych i księgowanych dokumentach.

Wystawiaj faktury w naszym systemie

Wypróbuj przez 45 dni za darmo!

Jedno przemyślenie nt. „Jak zaksięgować zwrot towaru?”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *