Jak założyć działalność gospodarczą?

program do faktur 29/08/2016 brak odpowiedzi
 

Działalność gospodarcza, szczególnie w typie mikro przedsiębiorstw staje się obecnie coraz bardziej popularna i coraz częściej spotykana. Pracodawcy nie chcą ponosić niezwykle wysokich kosztów zatrudniania pracowników, dlatego też oczekują zakładania działalności. Wypłacają dzięki temu jedynie wynagrodzenie, a o ZUS i podatki pracownik musi martwić się sam. Jest jednak i druga strona tego medalu. Zakładanie działalności powoduje, że można znacznie bardziej wszechstronnie pracować i rozwijać inne swoje zainteresowania, które z czasem mogą się zmienić w bardzo dochodowe zajęcie. Wystarczy tylko dobrze to sobie zaplanować. Jest jeszcze trzecia sytuacja. Pasja, która do tej pory była jedynie zajęciem na czas wolny zaczyna generować dla ciebie zyski, które musisz w jakiś sposób usystematyzować i zalegalizować. Dlatego też zakładasz działalność.

Pierwsze kroki

Swoje pierwsze kroki należy skierować do najbliższego centrum informacyjnego dla przedsiębiorców. Powinno być takie w urzędzie pracy lub w urzędzie miasta w wydziale działalności gospodarczych. To ważne, by na początek wszystkiego się dowiedzieć. Można bowiem uzyskać wsparcie finansowe z urzędu pracy na rozkręcenie swojej działalności, można też otrzymać dofinansowanie unijne. Wszystko zależy od tego, jaki rodzaj działalności chcemy otworzyć i jaki jest aktualnie budżet. Oczywiście, pozyskiwanie tego typu wsparcia nie jest obowiązkowe. To raczej ma być, jedynie pomoc. Gdy już wszystkie informacje teoretyczne będą uzyskane czas na krok drugi.

Sprawy formalne

Działalność gospodarczą zakłada się w urzędzie miasta w wydziale działalności gospodarczych. Można to zrobić na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest opracowanie i przygotowanie wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Można go znaleźć na stronie ceidg.gov.pl. Należy go uzupełnić, odpowiedzieć na wszystkie zadawane przez kreator pytania, a na koniec pobrać i zapisać sobie specjalny kod. Z tym kodem udajemy się do urzędu. W urzędzie wniosek jest drukowany na podstawie podanego kodu. Składamy swój podpis i sprawa załatwiona. Można też pójść do urzędu i poprosić o pusty wniosek i cały wypełnić ręcznie. Wypełniony wniosek składamy pracownikowi i przy nim należy go podpisać. Dokument jest przekazywany do wskazanego we wniosku urzędu skarbowego, ZUS-u oraz urzędu statystycznego (zasada „jednego okienka”).

Urząd Skarbowy

Do urzędu skarbowego przekazywana jest informacja, dotycząca sposobu rozliczenia i numeru konta. Konto nie musi być firmowe, można korzystać z prywatnego w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej. Musi być jednak ono zgłoszone do urzędu. Jeżeli chodzi o rodzaj rozliczenia, to brane są pod uwagę dwie kwestie. Pierwsza z nich to częstotliwość (kwartalnie, miesięcznie), a druga rzecz to kwestia opodatkowania. Należy bowiem określić, czy podatek VAT będzie płacony oraz w jaki sposób rozliczany będzie podatek dochodowy. Tu, na początku działalności mamy do wyboru dwie wersje. Jedna, to podatek na zasadach ogólnych. Zakłada pewne progi opodatkowania (powyżej progu jest dużo wyższy), ale pozwala na stosowanie ulg, jeżeli przysługują. Druga wersja to podatek liniowy, w wysokości 19% niezależnie od uzyskanego dochodu. Daje poczucie bezpieczeństwa przy dużych dochodach, ale nie pozwala na odliczenia od podatku. NIP w przypadku działalności pozostaje ten sam, który ma przedsiębiorca. Zostaje on po prostu dopisany do firmy.

ZUS

Do ZUS-u należy zgłosić rodzaj opłacanych składek i osoby, które mają zostać objęte ubezpieczeniem. Jeżeli jest to pierwsza działalność i tylko ona jest wykonywana, zgłaszamy się na druku ZUA i przysługują nam preferencyjne składki przez dwa lata. Jeżeli, mimo działalności mamy etat, wówczas należy złożyć druk ZZA i obowiązkowo opłacać trzeba będzie jedynie ubezpieczenie zdrowotne, z pozostałych przedsiębiorca jest zwolniony. Do ubezpieczenia można zgłosić również członków rodziny. Nie wiąże się to z żadnymi dodatkowymi kosztami ani dodatkowymi składkami.

Urząd Statystyczny

W urzędzie tym otrzymamy po kilku dniach od zgłoszenia REGON, który jest niezbędny do identyfikowania firmy. REGON powinien być umieszczony na pieczątkach i dokumentach finansowych firmy. Może być potrzebny w banku przy ubieganiu się o kredyt na firmę.

Zakładanie działalności od strony formalnej nie jest wcale trudne ani skomplikowane. To bardzo prosta i łatwa procedura. Wprowadzenie zasady „jednego okienka” rzeczywiście i realnie ją skróciło i uprościło. Najważniejsza praca zaczyna się jednak dopiero później z prowadzeniem i utrzymaniem swojego przedsiębiorstwa.

Wystawiaj faktury w naszym systemie

Wypróbuj przez 45 dni za darmo!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *