Zamknięcie a zawieszenie działalności gospodarczej

program do faktur 08/05/2017 brak odpowiedzi
 

Prowadzenie działalności gospodarczej nie zawsze wiąże się ze spektakularnym sukcesem. Nawet nie koniecznie spektakularnym. Czasem może się ona po prostu nie powieść. Przyczyny takiego stanu są różne. A to problem leży w źle zdefiniowanych planach, ich braku, braku wyobraźni czy też niewłaściwie dopasowanej grupie odbiorczej. Czasem to moment nie ten, a czasem brak doświadczenia. Tak czy inaczej, efekt jest taki, że działalność nie przynosi zysków i należy coś w związku z tym postanowić. Wyjścia są dwa. Można ją zawiesić lub całkowicie zamknąć.

Zawieszenie i zamknięcie

Każda z tych dwóch decyzji dotyczących działalności gospodarczej wiąże się z innymi skutkami i konsekwencjami prawnymi. Warto mieć to na uwadze i o tym pamiętać. Naturalnie, każda z tych decyzji zwalnia z obowiązku jej prowadzenia oraz pokrywania niektórych opłat z nią związanych. W razie jednak, gdyby przedsiębiorca zechciał zmienić podjętą przez siebie decyzję, każda z nich wiąże się również z innymi działaniami, które należałoby podjąć. Gdzie zatem leżą najważniejsze różnice i co dla przedsiębiorcy oznacza zamknięcie, a co oznacza zawieszenie działalności.

Zawieszenie działalności gospodarczej

Zawieszenie działalności gospodarczej ma charakter z założenia okresowy. Jak sama nazwa wskazuje, jest to wyłącznie przerwa, a nie zakończenie. Swoją działalność gospodarczą można zawiesić minimalnie na jeden miesiąc. Maksymalny czas zawieszenia to dwa lata. Przed upływem tego okresu przedsiębiorca musi określić, czy chce wznowić prowadzenie własnej działalności czy nie. Jeżeli chce, musi to zrobić za pomocą specjalnego wniosku złożonego online lub w urzędzie miasta w wydziale działalności gospodarczych. Jeżeli tego nie zrobi, po upływie dwóch lat działalność zostanie automatycznie zamknięta.

W czasie zawieszenia działalności przedsiębiorca nie musi odprowadzać składek do ZUS. Jest z nich w tym okresie zwolniony, jako że firma nie może również generować dochodów. Nie można wykonywać działań związanych z zakresem działalności, ani zarabiać na tych działaniach. Nie można wystawiać faktur ani rachunków sprzedażowych.

Można natomiast przez cały okres zawieszenia księgować  w książce przychodów i rozchodów różnego rodzaju koszty stałe, które zostały powzięte na czas prowadzenia działalności. Innymi słowy, opłaty za wynajem biura, abonament telefoniczny czy internetowy oraz raty za sprzęt czy pożyczki zaciągnięte na działalność można z powodzeniem i zgodnie z prawem księgować. To w rozliczeniu rocznym stanowi oczywiście w pewnym stopniu koszt podatnika, więc jak najbardziej, warto z tej możliwości skorzystać.

Zamknięcie działalności

Zamknięcie działalności gospodarczej to niejako krok dalej. To jest jej całkowita likwidacja. W zasadzie, po podjęciu decyzji o zamknięciu działalności i dopełnieniu związanych z tym formalności, tej konkretnej firmy już po prostu nie ma.

Żeby zamknąć działalność należy złożyć odpowiedni wniosek w urzędzie miasta lub za pomocą formularza online. Wniosek jest przyjmowany a działalność wykreślana z rejestru. Można oczywiście w to miejsce założyć nową, nie ma co do tego żadnych ograniczeń. Mając zamkniętą działalność gospodarczą nie wolno wystawiać faktur ani rachunków zarówno sprzedażowych jak i zakupowych. Jeżeli są zaciągnięte na firmę pożyczki, należy je oczywiście spłacać, ale nie wolno ich już nigdzie księgować. Opłaty są więc ponoszone z prywatnych pieniędzy podatnika. Umowa na abonament telefoniczny czy internetowy zawarta dla firmy może zostać rozwiązana, a jeżeli dostawca tych usług nie przewiduje takiej możliwości lub wiąże się to z dużymi kosztami, to należy je opłacać również z własnych pieniędzy. Krótko mówiąc, działalność taka przestaje istnieć, a związane z nią obciążenia i zobowiązania przechodzą na przedsiębiorcę prywatnie.

Warto również wiedzieć, że zawieszenie działalności, jest przez niektóre instytucje traktowane jako utrata pracy i dochodu (Urząd Pracy), a przez inne nie (MOPS i MOPR). Natomiast zamknięcie działalności gospodarczej wszystkie podmioty traktują w ten sam sposób, jako brak zatrudnienia.

Wystawiaj faktury w naszym systemie

Wypróbuj przez 45 dni za darmo!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *