Zarząd komisaryczny nad firmą – co to takiego?

program do faktur 03/01/2018 brak odpowiedzi
 

W niektórych sytuacjach nad działalnością przedsiębiorstwa musi być ustanowiony zarząd komisaryczny, którego obowiązki, cele i zadania muszą zostać jasno i jednoznacznie sprecyzowane. Nie może on być powołany na podstawie niejasnych przesłanek ani na podstawie nieuzasadnionego wniosku. Zarząd komisaryczny to bardzo poważne rozwiązanie, które musi być oparte na jednoznacznych podstawach.

Kto ustanawia zarząd komisaryczny nad przedsiębiorstwem

Zarząd komisaryczny nad przedsiębiorstwem musi być ustanowiony przez sąd. Oczywiście, zanim taka decyzja zapadnie, sąd musi rozważyć wszystkie za i przeciw, ale jednocześnie, musi w sposób jednoznaczny ustalić cel, w jakim ten zarząd ma być ustanowiony. Nie może on bowiem działać w sposób, który nie jest z góry w żaden sposób uzasadniony.

Kiedy wprowadzany jest zarząd komisaryczny

Zarząd komisaryczny nad przedsiębiorstwem wprowadzany jest w sytuacji, gdy firma ma problemy, przedsiębiorca jest podejrzany o pozyskanie swojego majątku z nielegalnych źródeł lub gdy odnośnie do firmy są uzasadnione podejrzenia, że służy ona ukrywaniu pieniędzy pochodzących z nielegalnych źródeł. Wprowadzony w takiej sytuacji zarząd komisaryczny nad majątkiem przedsiębiorstwa pozwala na kontrolowanie finansów firmy, ich pochodzenia, przepływu i obrotu. Jednocześnie jest to sposób na zabezpieczenie majątku firmy, bez wyłączania firmy z działalności, która być może sprawi, że firma odzyska równowagę i ponownie wróci do pełnej sprawności, w sytuacji gdy zarząd został wprowadzony z powodu jej słabej kondycji finansowej.

W świetle najnowszych przepisów, na podstawie podejrzeń prokuratorskich, w prywatnym przedsiębiorstwie może zostać wprowadzony zarząd komisaryczny, nawet jeżeli przedsiębiorca nie będzie miał postawionych zarzutów.

Jakie są cele zarządu komisarycznego

Cele wprowadzenia zarządu komisarycznego zależne są od powodu, dla którego został on ustanowiony. Może on stanowić element postępowania upadłościowego przedsiębiorstwa, szczególnie w przypadku przedsiębiorstw państwowych. Zarząd komisaryczny ma za zadanie wówczas nadzorowanie majątku przedsiębiorstwa. Jego celem jest systematyczne i nieustanne prowadzenie nadzoru, analizowanie źródeł przychodów i celów na jakie pieniądze są wydatkowe oraz analiza sposobu zarządzania przedsiębiorstwem. W efekcie zarządca komisaryczny może wnioskować o wszczęcie postępowania upadłościowego, jeżeli uzna, że to właśnie należy zrobić. Jeżeli jednak firma odzyska swoją równowagę i zacznie ponownie przynosić dochody, zarządca może podjąć decyzję o tym, by postępowania nie wszczynać, a co za tym idzie firma nie jest zagrożona sprawą w sądzie handlowym.

Jeżeli jednakże zarząd został ustanowiony z powodu podejrzeń prokuratorskich skierowanych wobec przedsiębiorcy, jego celem jest stałe analizowanie sytuacji finansowej firmy pod kątem źródeł jej przychodów i wydatków, by ustalić, czy rzeczywiście firma czerpie korzyści z przestępstwa, o jakie przedsiębiorca został podejrzany.

Postępowanie naprawcze

W chwili, gdy sytuacja finansowa przedsiębiorstwa jest zła i firma ma coraz więcej nieuregulowanych zobowiązań, zanim dojdzie do wszczęcia postępowania upadłościowego może zostać wszczęte postępowanie naprawcze. Jego celem jest oddłużenie przedsiębiorcy i zaspokojenie roszczeń wierzycieli na podstawie określonego planu i programu spłat, które przedsiębiorca powinien realizować. W celu sprawnego, skutecznego i efektywnego realizowania planu naprawczego może zostać wprowadzony zarząd komisaryczny. Ustanowiony w ten sposób zarządca ma nadzorować sposób prowadzenia przedsiębiorstwa i sposób zarządzania jego finansami. Jego zadaniem jest również ocena i weryfikacja, czy uzgodniony plan naprawczy jest realizowany. Dzięki wprowadzeniu zarządu firma może odzyskać równowagę i płynność finansową, a postępowanie upadłościowe może się okazać niekonieczne.

Zarząd komisaryczny jest rozwiązaniem narzuconym przedsiębiorcom niejako odgórnie, z zewnątrz. Może się jednak okazać jedynym słusznym i skutecznym rozwiązaniem w danym momencie.

Wystawiaj faktury w naszym systemie

Wypróbuj przez 45 dni za darmo!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *