Zasady zatrudniania członków rodziny w firmie

program do faktur 07/05/2017 brak odpowiedzi
 

Prowadzenie działalności z czasem wymaga zatrudnienia kilku osób do pomocy. Obowiązków jest coraz więcej, przez to również jest coraz więcej zadań i pracy do wykonania. Jedna osoba nie jest w stanie się ze wszystkim uporać i właśnie dlatego potrzebuje odpowiedniej pomocy i wsparcia. Można zatrudnić kogoś obcego. 77Jakie warunki należy spełnić, by legalnie zatrudnić członków swojej rodziny? Oto najważniejsze informacje.

Formy zatrudnienia

Obowiązujące przepisy prawne nie regulują sposobu, w jaki należy zatrudnić członka rodziny. Nie narzucają więc ani konkretnego wymiaru pracy, ani też sposobu jej sformalizowania. Można więc zlecić członkom rodziny obowiązki w oparciu o umowę zlecenie. Można też zawrzeć umowę o dzieło lub umowę o pracę. Wszystkie będą zgodne z prawem i przepisami specjalnymi regulującymi zatrudnianie członków rodziny.

Coraz częściej słuchać również o tym, że członek rodziny jest osobą współpracującą. To również forma współdziałania zawodowego, choć bardzo specyficzna. W ramach współpracy przy prowadzeniu działalności można zaangażować rodziców, osoby przysposabiające, dzieci, osoby przysposobione, małżonka i jego dzieci. Sprawa sformalizowania takiej współpracy wygląda nieco inaczej niż w przypadku zawierania klasycznych umów. Zawierając umowę, przedsiębiorca jest bowiem zobowiązany do przestrzegania wszystkich związanych z nią obowiązków i praw pracownika. Deklarując natomiast relację opartą na współpracy sprawa wygląda nieco inaczej.

Rozliczenia z urzędami

Najważniejszym urzędem jest tutaj Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który osób współpracujących pilnuje szczególnie starannie. Po uzgodnieniu z członkiem rodziny tego rodzaju współpracy, należy zgłosić osobę współpracującą do ZUSu. Wykonuje się to na druku ZUS ZUA. Przedsiębiorca ma na to siedem dni od momentu powstania obowiązku ubezpieczenia osoby współpracującej.

Na tym jednak nie koniec. Druk ZUS ZUA jest jedynie drukiem zgłoszeniowym. Co miesiąc natomiast należy rozliczać taką osobę oraz przesyłać do ZUSu deklaracje związane z odprowadzonymi za nią składkami.

I tak, regularnie, co miesiąc, należy złożyć druk ZUS DRA potwierdzający podleganie ubezpieczeniu. Kolejnym jest ZUS RCA. Jest to imienny raport o należnych za daną osobę składkach oraz o wypłaconych świadczeniach. Dotyczy to sytuacji, gdy osoba współpracująca objęta jest ubezpieczeniem zarówno społecznym jak i zdrowotnym. Jeżeli osoba współpracująca objęta jest jedynie ubezpieczeniem zdrowotnym, przedsiębiorca jest zobligowany do złożenia druku ZUS RZA.

To oczywiście deklaracje składane stale. Natomiast, gdy osoba współpracująca kończy współpracę, należy ją z ubezpieczenia wyrejestrować, co wykonuje się za pomocą druku ZUS ZWUA.

Wysokość składek

Wysokość składek odprowadzanych za osobę współpracującą jest różna zależnie od tego, jaka jest sytuacja osoby współpracującej oraz jaka jest forma jej zatrudnienia.

Jeżeli jest to umowa o pracę lub brak jakiejkolwiek umowy, wówczas należy odprowadzić składki w tej samej wysokości, w jakiej opłaca je sam przedsiębiorca.

Jeżeli jest to wyłącznie umowa zlecenia, wówczas rozliczenie następuje tak, jak w przypadku umowy zlecenia z osobą obcą.

Jeżeli osoba współpracująca jest zatrudniona na etacie gdzieś indziej, w innym zakładzie pracy, wówczas przedsiębiorca jest zobowiązany, by opłacić wyłącznie ubezpieczenie zdrowotne.

Rozliczenie podatku

Jeżeli osoba współpracująca pracuje z przedsiębiorcą odpłatnie, to wówczas przedsiębiorca jest zobowiązany do wystawienia jej PIT 11 na koniec roku rozliczeniowego. PIT 11 należy wystawić w trzech egzemplarzach. Dla pracownika, dla pracodawcy i dla urzędu skarbowego. Ponadto, należy wystawić również PIT 4R dla pracodawcy i urzędu skarbowego.

Wydawać by się mogło, że zatrudnienie członka rodziny to bardzo proste i praktyczne rozwiązanie, tymczasem sprawa jest nieco bardziej skomplikowana. Jest to jednak koszt, który można ponieść biorąc pod uwagę fakt, że zatrudnionym będzie osoba wyjątkowo bardzo godna zaufania.

Wystawiaj faktury w naszym systemie

Wypróbuj przez 45 dni za darmo!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *