Zaświadczenie o zdolności do pracy w pigułce

Szybka Faktura 30/10/2022 brak odpowiedzi
 

Wracając do pracy po chorobie trwającej dłużej niż 30 dni, pracownik ma obowiązek przekazać pracodawcy zaświadczenie o zdolności do pracy. Po zakończeniu zwolnienia lekarskiego należy zatem wykonać lekarskie badanie kontrolne. Kto wystawia skierowanie i jak uzyskać niezbędny dokument? Sprawdźmy!

Zaświadczenie o zdolności do pracy – obowiązek pracownika

Każdy pracownik, który wraca do pracy po zwolnieniu lekarskim trwającym 30 dni lub dłużej, ma obowiązek poddać się badaniom. Wynika to z artykułu 229 § 2 Kodeksu pracy. Koszty badań pokrywa pracodawca, z kolei odmowa ich wykonania może wiązać się z upomnieniem, naganą, a nawet karą pieniężną. Otrzymane po wizycie lekarskiej zaświadczenie stanowi informację dla pracodawcy, czy zatrudniony może w dalszym ciągu wykonywać dotychczasowe obowiązki zawodowe. Dokument zawiera m.in. dane pracownika i przełożonego oraz numery orzeczenia i skierowania na badanie. Na zaświadczeniu powinna widnieć również data i miejsce badania, data kolejnej wizyty kontrolnej oraz pieczątka i podpis lekarza medycyny pracy.

Skierowanie do lekarza medycyny pracy – kto je wystawia?

W przypadku powrotu do pracy po dłuższym zwolnieniu lekarskim przełożony ma obowiązek wystawić zatrudnionemu skierowanie, z którym następnie pracownik uda się do lekarza medycyny pracy. Pracodawca musi zatem posiadać podpisaną umowę z konkretną jednostką medyczną, która świadczy usługi z zakresu medycyny pracy.

Negatywny wynik badania – co robić?

W pojedynczych przypadkach lekarz medycyny pracy nie chce wystawić zaświadczeń o braku przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku. Zatrudniony nie może wykonywać dotychczasowej pracy m.in. w sytuacji, gdy lekarz stwierdzi utratę zdolności do pracy, objawy choroby zawodowej czy zagrożenie zdrowia lub życia podczas pracy na konkretnym stanowisku. Jeżeli jednak pracownik po dłuższym zwolnieniu lekarskim jest pewien, że jest zdolny do wykonywania swoich obowiązków, ma prawo udać się do lekarza po raz drugi. Wówczas warto zabrać ze sobą aktualne wyniki badań i całą historię choroby. Wpływa to bowiem na termin wystawienia zaświadczenia o zdolności do pracy po przerwie. Przydatne może się okazać także zaświadczenie o zakończeniu leczenia od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Zatrudnienie pracownika niezdolnego do pracy – konsekwencje dla pracodawcy

Jeżeli pracodawca dopuści do pracy osobę, która nie otrzymała pozytywnego wyniku badań i nie jest zdolna do wykonywania obowiązków na konkretnym stanowisku, popełnia wykroczenie przeciwko prawom pracownika. Może się to wiązać z karą grzywny w wysokości od tysiąca do 30 tysięcy złotych, a nawet karą pozbawienia wolności do trzech lat. Dopuszczenie danej osoby do pracy bez przeprowadzenia badań kontrolnych lub w oparciu o nieaktualne zaświadczenie może bowiem zostać uznane za przyczynę wypadku przy pracy. Tym samym pracodawca naraża zatrudnionego na utratę zdrowia, a nawet życia.

Wystawiaj faktury w naszym systemie

Wypróbuj przez 45 dni za darmo!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *