Zerowy PIT – co to takiego?

program do faktur 05/01/2020 brak odpowiedzi
 

W ostatnim czasie pojawiła się dość interesująca informacja na temat tego, że pewna grupa pracownicza będzie mogła rozliczać się z podatku dochodowego z założeniem, że i tak nie będzie musiała zapłacić należnego podatku. Jest to tak zwany PIT zerowy. Co to takiego? Komu przysługuje ta ulga i na jakich zasadach? Oto najważniejsze informacje.

Zmiany w opodatkowaniu

Od pierwszego sierpnia 2019 roku weszły w życie zmiany w przepisach prawnych podatkowych, dotyczące opodatkowania osób, które dopiero wchodzą na rynek pracy lub są na nim od niedawna. Jest to właśnie wspomniany PIT zerowy. Jest to ulga podatkowa, która przysługuje podatnikom aż do ukończenia przez nich 26 roku życia. Oczywiście, jak w przypadku każdej ulgi, tak i tu wprowadzone zostały pewne zasady. Znaczenie ma forma zatrudnienia, sposób wykonywania pracy oraz dochody brutto, które młody pracownik otrzymuje od pracodawcy. Nowe zasady są z pewnością korzystne dla osób, które zatrudnione są na podstawie umowy o pracę, wykonujących pracę nakładczą, oraz realizujących swoje obowiązki na podstawie umowy zlecenia. 

Zasady, na jakich można skorzystać z ulgi podatkowej dla młodych

Osoby, które nie ukończyły 26 roku życia, a są aktywne zawodowo na zasadzie stosunku służbowego, umowy o pracę, wykonują pracę nakładczą, realizują umowę zlecenie lub pracują w oparciu o spółdzielczy stosunek pracy, jeżeli nie przekroczą ustalonego przez ustawodawcę limitu dochodowego liczonego w skali roku, mogą skorzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego. Kwota ustalona przez ustawodawcę na rok 2020 to 85 528zł. W roku 2019, z uwagi na to że przepisy weszły dopiero w sierpniu, kwota ta została proporcjonalnie zmniejszona i wynosi 35 636,67zł. I tak, wszystkie zyski, które zostały uzyskane do sierpnia 2019 roku są opodatkowane na dotychczasowych zasadach. Oznacza to, że pracodawca ma obowiązek odprowadzić zaliczki na podatek za dotychczasowe miesiące, a przy rozliczeniu rocznym ten okres musi być opodatkowany i uwzględniony w zeznaniu podatkowym. Dopiero te dochody brutto, które młody podatnik będzie uzyskiwał od sierpnia 2019 roku są zwolnione z opodatkowania i jako takie powinny zostać uwzględnione w zeznaniu rocznym. 

Jakie zyski nie są zwolnione z konieczności odprowadzenia podatku?

Młody człowiek, który rozpoczyna swoją aktywność na rynku pracy może poza wspomnianymi wcześniej podstawami, uzyskiwać dochód również z innych źródeł. Może się to odbywać (w niektórych przypadkach) jednocześnie lub te pozostałe źródła dochodów mogą być samodzielne. W takiej sytuacji zyski z umów stażowych, umów o praktyki studenckie lub absolwenckie, z zasiłków dla bezrobotnych, czy innych świadczeń, które wypłacane są na innej podstawie, nie są zwolnione z opodatkowania. 

Czy limit dochodów obowiązuje na jednej umowie, czy zbiorczo?

Ustalony przez ustawodawcę limit dotyczy całości uzyskiwanych dochodów przez podatnika do 26 roku życia. Jeżeli więc podatnik pracuje w oparciu o umowę o pracę i jednocześnie realizuje umowę zlecenie, wówczas musi sprawdzić, czy uzyskiwane w ten sposób dochody nie przekraczają dopuszczalnego limitu. Jeżeli go przekraczają, wówczas dochody podlegają opodatkowaniu. 

Ważne również, że w przypadku, gdy młody człowiek zdecyduje się na prowadzenie działalności gospodarczej i jednocześnie będzie pracował na umowę o pracę, to zwolnienie z podatku nadal będzie mu przysługiwało. Zwolnienie będzie dotyczyło wyłącznie dochodów uzyskiwanych w oparciu o umowę o pracę. Działalność będzie zobowiązany rozliczać na zasadach ogólnie obowiązujących przy działalności gospodarczej. 

Ważne również by wiedzieć, że na zerowym Pit-cie nie będzie można wykazać straty. Oznacza to, że składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne zostaną tak zmodyfikowane, by ich odliczanie od przychodu bądź dochodu nie wygenerowało straty. 

Jak uzyskać zwolnienie z podatku dla osób do 26 roku życia?

W roku 2019 takie zwolnienie będzie możliwe na wniosek samego zatrudnionego. W przeciwnym razie, jeżeli taki wniosek nie zostanie złożony, zaliczki na podatek nadal będą odprowadzane. W roku następnym, zwolnienie będzie przysługiwało automatycznie, a pracownik nie będzie zobowiązany do składania żadnych dodatkowych dokumentów. Wyjątkiem jest tu sytuacja, w której pracownik chce, by jego dochody były opodatkowane. Wówczas składa do pracodawcy wniosek, by ten co miesiąc pobierał zaliczki na podatek obliczone na podstawie uzyskiwanego dochodu. 

Jeżeli podatnik będzie korzystał z ulgi dla młodych nie będzie też zobowiązany do składania rocznej deklaracji podatkowej. Trzeba jednak kontrolować uzyskiwane przez siebie dochody. W momencie, gdy przekroczą one ustalony przez ustawodawcę limit, zeznanie roczne trzeba będzie złożyć. 

Płatnik natomiast, czyli pracodawca jest niezależnie od tego, zobowiązany do wystawienia PIT-11 i wykazania w nim wszystkich uzyskanych przez pracownika dochodów. Zarówno tych, które podlegają zwolnieniu z opodatkowania, jak i tych, które temu zwolnieniu nie podlegają.

Wystawiaj faktury w naszym systemie

Wypróbuj przez 45 dni za darmo!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *