Zmiana formy prawnej spółki – kiedy i w jakich okolicznościach jest możliwa?

program do faktur 03/03/2019 brak odpowiedzi
 

Często zdarza się, że po pewnym czasie, prowadzona forma działalności gospodarczej, na którą zdecydowali się wspólnicy, okazuje się z pewnych względów nieoptymalna. Wyjściem z takiej sytuacji jest dokonanie przekształcenia. Spółkami przekształcanymi mogą być: spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółka akcyjna. Za dzień przekształcenia uznaje się dzień, w którym następuje skutek przekształcenia polegający na tym, że spółka staję się spółką przekształconą. Według art. 552 k.s.h. skutek ten następuje z chwilą wpisu spółki przekształconej do rejestru. Jakie są sposoby zmiany formy prawnej spółki? Jakie są korzyści z przekształcenia? Jakie są skutki przekształcenia?

Forma prawna działalności gospodarczej

Forma prawna przedsiębiorstwa to najprościej mówiąc sposób organizacji firmy. Jak wiadomo, wybór formy prawnej działalności to jedna z najważniejszych decyzji, które musi podjąć przedsiębiorca. To w jakiej formie będzie działać firma, decyduje jakie będą koszty prowadzenia biznesu, sposób w jaki będzie rejestrowana firma, a także jak będzie opodatkowana. Jednak w pewnym momencie, gdy dynamiczny rozwój spowoduje zwiększenie obrotów i skali prowadzonych interesów, kontynuowanie firmy w formie wybranej przy jej zakładaniu może okazać się nie wystarczająca. Chęć zmiany może wynikać również z namowy przyjaciół do podjęcia współpracy w ramach jednej spółki lub chęci ograniczenia odpowiedzialności za zobowiązania zaciągnięte przez firmę.

Zmiana formy prawnej działalności – sposoby

Zmiana formy prawnej działalności można to zrobić na kilka sposobów m.in.:

poprzez przekształcenie (zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych);
przekształceniu mogą ulegać wszystkie spółki prawa handlowego, tj. spółki jawne, spółki partnerskie, spółki komandytowe, spółki komandytowo – akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjne, a także spółka cywilna. Firmy jednoosobowe można przekształcić w jednoosobową spółkę kapitałową, tj. spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkę akcyjną;
poprzez założenie spółki i przeniesienie do niej majątku;
poprzez zamknięcie działalności i założenie spółki.

Korzyści zmiany formy prawnej

Warto pomyśleć o zmianie formy prawnej. Korzyści z tego wynikające to m.in.:

  • zmianie ulegają zobowiązania związane z prowadzoną działalnością gospodarczą;
  • możliwość zdobycia dodatkowego kapitału na rozwój działalności w drodze przyjęcia nowych wspólników i podwyższenia kapitału spółki;
  • lepsze postrzeganie spółki kapitałowej niż działalności prowadzonej np. w formie działalności jednoosobowej przez rynek i instytucje finansowe;
  • możliwość podjęcia kolejnego kroku, jakim jest przekształcenie spółki kapitałowej, np. w spółkę komandytową, w celu optymalizacji podatkowej, przy jednoczesnym ograniczeniu odpowiedzialności majątkowej wspólnika, gdy komplementariuszem będzie spółka z o.o.
  • brak obowiązku opłacania składek do ZUS, np. w przypadku zmiany na spółkę z o.o (wieloosobową) gdyż wspólnicy z tytułu uczestnictwa w spółce z o.o. nie podlegają ubezpieczeniu społecznemu i zdrowotnemu.

Skutki przekształcenia

Przekształcenie polega na zmianie formy prawnej spółki. Firma traci swą dotychczasową formę prawną i z dniem przekształcenia kontynuuje działalność w nowej formie, jako inna spółka handlowa. Spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej. Spółka przekształcona nie wstępuje w jakiekolwiek prawa i obowiązki spółki przekształcanej, lecz są to jej własne prawa i obowiązki, które przysługują jej w całości i bez jakichkolwiek zmian. Z dniem przekształcenia wspólnicy nowej działalności, uczestniczący w przekształceniu, stają się wspólnikami spółki przekształconej. Natomiast w przypadku, gdy zmiana brzmienia firmy dokonywana w związku z przekształceniem nie polega tylko na zmianie dodatkowego oznaczenia wskazującego na charakter spółki, spółka przekształcona ma obowiązek podawania w nawiasie dawnej firmy obok nowej firmy, z dodaniem wyrazu „dawniej”, przez okres co najmniej roku od dnia przekształcenia.

Zmiana formy prawnej przebiega w kilku etapach. Różnią się one w zależności od sposobu, w jaki zmieniamy formę prawną. Decydując się na przekształcenie – to poszczególne kroki opisane są szczegółowo w Kodeksie spółek handlowych.

 

Wystawiaj faktury w naszym systemie

Wypróbuj przez 45 dni za darmo!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *