Biznes sezonowy – poznaj formalności

Szybka Faktura 04/05/2022 brak odpowiedzi
 

Działalność gospodarcza zwykle kojarzy nam się z taką, która zachowuje ciągłość. Istnieje jednak możliwość, aby prowadzić ją jedynie w wybranych okresach roku. Mowa o biznesie sezonowym. Co warto o nim wiedzieć, żeby go założyć?

Ogólne informacje o biznesie sezonowym

Działalność sezonowa polega więc na prowadzeniu firmy tylko przez daną część roku. Wybiera się tę, gdy powinna być ona opłacalna z perspektywy ekonomicznej. Czas nie może jednak być dłuższy niż dziewięć miesięcy w danym roku kalendarzowym. Co natomiast z okresem, który z pewnością nie będzie zyskowny? Osoby, które prowadzą działalność sezonową, korzystają wówczas z możliwości zawieszenia jej na ten czas. Skutkiem tego zostanie z nich zdjęty obowiązek opłacania składek w ramach ubezpieczeń. To jednak nie wszystko. W trakcie zawieszenia działalności gospodarczej upływają dwa okresy, z których korzyści dotychczas korzystał płatnik. Pierwszym jest okres półrocznego zwolnienia ze składek społecznych, drugim – trwający dwa lata okres preferencyjnych składek na te ubezpieczenia. Z tego powodu po upływie dwóch i pół roku od momentu, gdy została zarejestrowana firma, powstaje zobowiązanie do opłacania wysokiego ZUS-u. I to bez względu na to, czy przychody wpływały w tym czasie jedynie przez kilka miesięcy.

Rejestrowanie działalności

Nie ulega wątpliwości, że prowadzenie biznesu wymaga zarejestrowania działalności gospodarczej. Zasada ta nie obowiązuje jedynie wówczas, gdy mamy do czynienia z tak zwaną działalnością nieewidencjonowaną. Aby można było mówić o jej zaistnieniu, konieczne jest spełnienie dwóch warunków. Po pierwsze musi to być działalność, jaką wykonuje osoba fizyczna. Jej dochód z tego tytułu nie może w żadnym miesiącu być wyższa od 50 procent kwoty wynagrodzenia minimalnego. Drugi warunek polega na tym, że osoba zamierzająca podjąć się działalności nieewidencjonowanej podczas ostatnich 60 miesięcy nie mogła wykonywać działalności gospodarczej. Należy jednak pamiętać o tym, co dzieje się w momencie, gdy działalność sezonowa okaże się naprawdę zyskowna i przekroczony limit, który zezwala na prowadzenie działalności bez rejestracji. Wówczas płatnik ma obowiązek złożyć w urzędzie gminy lub miasta wniosek CEIDG-1. Ma na to siedem dni od dnia, w którym przekroczony został limit. Następnie musi się zarejestrować do ubezpieczeń w ZUS-ie.

Jak zarejestrować firmę?

Pierwszym krokiem będzie złożenie odpowiedniego wniosku do Centralnej Ewidencji i Informacji Gospodarczej, który znajduje się w urzędzie gminy lub miasta. Należy podać między innymi datę rozpoczęcia prowadzenia działalności, nazwę oraz adres siedziby, kody PKD czy formę rozliczenia. Zarejestrowanie jako płatnika odbywa się automatycznie, ale jednocześnie należy pamiętać o tym, by samodzielnie dokonać rejestracji do ubezpieczeń.

Kasa fiskalna a działalność sezonowa

Przez cały czas prowadzenia działalności sezonowej sprzedaż powinna być rejestrowana na kasie fiskalnej, jeśli został przekroczony limit 20 000 złotych. Od tego momentu przedsiębiorca ma dwa miesiące, aby dokonać zakupu oraz instalacji kasy fiskalnej. Należy jednak pamiętać, o tym czas liczy się od kolejnego miesiąca po tym, jak przekroczono limitu. Ostatecznie więc kwota może nie być równa 20 000 złotych. Jeśli podatnik prowadzi sprzedaż towarów bądź usług objętych obowiązkiem rejestrowania na kasie, musi ona odbywać się już przy pierwszej transakcji – chyba, że dopiero co przekroczyli wyżej opisany limit.

Wystawiaj faktury w naszym systemie

Wypróbuj przez 45 dni za darmo!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *