Czym jest karta podatkowa?

Szybka Faktura 04/04/2022 brak odpowiedzi
 

Jedną z najprostszych form opodatkowania karta podatkowa – wynika z decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego, a kwota podatku ma stałą wysokość. Jednak to tylko jedna z wielu informacji, które warto o niej wiedzieć.

Warunki przyznania karty podatkowej

O przyznanie karty podatkowej mogą ubiegać się ci przedsiębiorcy, którzy spełniają wszystkie poniższe warunki:

  • prowadzą działalność gospodarczą na terytorium Polski,
  • prowadzą jeden z rodzajów działalności, który podlega opodatkowaniu w formie karty podatkowej,
  • poza jednym rodzajem działalności wskazanym w zgłoszeniu organowi podatkowemu, nie prowadzą żadnej innej działalności,
  • kontynuują opodatkowanie w formie karty podatkowej po 31 grudnia 2021 roku i nie zrezygnują ani nie utracą prawa do tego typu opodatkowania po 31 grudnia 2021 roku,
  • nie korzystają z usług osób niezatrudnionych na podstawie umowy o pracę ani z usług innych przedsiębiorstw lub zakładów. Wyjątkiem są usługi specjalistyczne, a więc te czynności i prace, które wchodzą w inny niż zgłoszony zakres działalności. Muszą być także niezbędne do wykonania wyrobu i świadczenia usług w sposób całkowity, w tym także czynności i prace towarzyszące,
  • nie wytwarzają wyrobów, które są opodatkowane podatkiem akcyzowym.

Do 2021 roku istniał jeszcze jeden warunek: małżonek podatnika nie mógł prowadzić działalności gospodarczej w tym samym zakresie, z której przychody (dochody) podlegają osobnemu opodatkowaniu podatkiem liniowym lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, ewentualnie podatkiem dochodowym na ogólnych zasadach. Natomiast od 1 stycznia 2021 roku małżonkowie mogą w takiej sytuacji otrzymać kartę podatkową.

Przysługuje ona również tym podatnikom, którzy prowadzą działalność w zakresie wytwarzania energii elektrycznej w elektrowniach wodnych i wiatrowych, o mocy oddawanej do 5000 kilowatów i wytwarzania biogazu. Istotny jest fakt, że przychody tak osiągane powinny być opodatkowane na zasadach ogólnych.

Komu nie przysługuje karta podatkowa?

Nawet jeśli przedsiębiorca spełnia wymienione wcześniej warunki, to od 2022 roku kartę otrzymają tylko ci, którzy kontynuują opodatkowanie w tej formie, a więc w 2021 roku byli już w ten sposób opodatkowani. Wykluczeni są także podatnicy dopiero rozpoczynający działalność gospodarczą lub tacy, którzy dopiero zaczynają ubiegać się o zmianę formy opodatkowania.

Kto może stracić kartę podatkową?

Odebranie prawa korzystania z karty podatkowej zazwyczaj następuje wówczas, gdy przedsiębiorca naruszy co najmniej jeden z podanych wyżej wymogów. Skutkiem tego jest utracenie prawa do opłacania zryczałtowanego podatku dochodowego w opisywanej formie. Podatnik musi zawiadomić o tym urząd skarbowy pisemnie i ma na to siedem dni od wystąpienia okoliczności, które na to wpłynęły.

Jak zrezygnować z karty podatkowej?

W większości przypadków, aby zrezygnować z tego sposobu opodatkowania, należy złożyć określone dokumenty Naczelnikowi Urzędu Skarbowego. Są to następujące pisma:

  • oświadczenie o rezygnacji z opodatkowania w ramach karty podatkowej,
  • oświadczenie o wyborze opodatkowania podatkiem liniowym bądź ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Pierwsze z nich jest równoznaczne z przywróceniem przedsiębiorcy do opodatkowania na zasadach ogólnych. Drugie z kolei oznacza, że w kolejnym roku podatkowym będzie on opodatkowany w wybrany przez siebie sposób
Na ich dostarczenie przedsiębiorca ma czas do 20 stycznia.

Rezygnacja z karty w innym terminie

Niektórzy decyzję o rezygnacji z opodatkowania w formie karty podatkowej podejmują już po tym, jak poinformowano ich o wysokości kwoty podatku. W takiej sytuacji na podjęcie odpowiednich działań przedsiębiorca ma 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Muszą wówczas wybrać jedną z dwóch możliwości:

  • prowadzenie ewidencji i płacenia ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, o ile spełnia się warunki do opodatkowania ryczałtem,
  • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów przy równoczesnym opłacaniu podatku dochodowego na zasadach ogólnych.

Wystawiaj faktury w naszym systemie

Wypróbuj przez 45 dni za darmo!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *