Czym jest spółka partnerska?

Szybka Faktura 08/04/2022 brak odpowiedzi
 

Osoby, które decydują się na wykonywanie wolnego zawodu jako wspólnicy lub partnerzy, powinni stworzyć w tym celu spółkę partnerską. Pozwoli im ona na prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą.

Spółka partnerska – podstawowe informacje

Spółka partnerska to osobowa spółka handlowa, której założenie nie wymaga kapitału zakładowego. O jej założenie nie może się starać jedna osoba – muszą być to przynajmniej dwie osoby fizyczne, które posiadają uprawnienia do wykonywania jednego z wolnych zawodów. Istnieją jednak ustawy, które regulują ich wykonywanie za pomocą dodatkowych warunków za pośrednictwem spółki partnerskiej. Do wolnych zawodów należą:

 • adwokat,
 • architekt, inżynier budownictwa,
 • biegły rewident,
 • broker ubezpieczeniowy,
 • doradca podatkowy,
 • makler papierów wartościowych,
 • doradca inwestycyjny,
 • księgowy,
 • lekarz, lekarz dentysta, pielęgniarka, położna, aptekarz, fizjoterapeuta,
 • radca prawny,
 • rzecznik patentowy,
 • rzeczoznawca majątkowy,
 • tłumacz przysięgły,
 • notariusz,
 • lekarz weterynarii.

Spółka partnerska zamiast osobowości prawnej posiada zdolność prawną. Oznacza to, że we własnym imieniu może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Przykładowo jest w stanie być stroną umowy pożyczki, zatrudniać pracowników czy nabywać nowe nieruchomości.

Jak się zakłada spółkę partnerską?

W tym celu konieczne będzie wypełnienie i podpisanie zawarcia umowy spółki oraz uzyskanie wpisu Krajowego Rejestru Sądowego. Po zakończeniu rejestracji kolejnym etapem jest zgłoszenie do urzędu skarbowego danych uzupełniających. Odbywa się to za pomocą formularza NIP-8, a podaje się w nim następujące dane:

 • skrócona nazwa firmy,
 • wykaz rachunków bankowych,
 • adresy miejsc, w których prowadzi się działalność,
 • adres miejsca, w którym przechowuje się dokumentację rachunkową,
 • dane osoby prowadzącej dokumentację rachunkową, w tym jej NIP,
 • dane dotyczące poszczególnych wspólników, w tym ich identyfikatory podatkowe (jeśli jest to osobowa spółka handlowa),
 • dane kontaktowe.

Jak się prowadzi sprawy spółki partnerskiej?

Niektórymi z czynności podejmowanych przez spółkę partnerską są:

 • wydawanie decyzji oraz opinii,
 • podejmowanie uchwał,
 • organizowanie działalności spółki tak, aby była ona zgodna z ustalonym przedmiotem jej działania i realizowała jej cel gospodarczy.

Partnerzy mogą się zdecydować na prowadzenie spraw spółki przez powołany zarząd. Mogą do niego należeć osoby fizyczne, które mają pełną zdolność do czynności prawnych. Oznacza to, że są pełnoletnie i nieubezwłasnowolnione. Do zarządu może należeć jedna osoba lub więcej – sami partnerzy spółki, partnerzy wspólnie z osobami spoza niej albo wyłącznie osoby trzecie. Nie jest jednak dopuszczalne powierzenie prowadzenia spraw spółki osobom trzecim, z wyłączeniem partnerów.

Należy pamiętać o tym, że istnienie zarządu nie sprawia, że partnerzy tracą uprawnienia do osobistego zasięgania informacji o stanie majątku spółki oraz jej interesach. W spółce partnerskiej każdy z nich dysponuje prawem do równego udziału w zyskach i uczestniczenia w stratach w tym samym stosunku. Nie ma tutaj znaczenia rodzaj i wartość wniesionego wkładu. Wyjątek stanowi sytuacja, w której umowa spółki partnerskiej ukształtowała ten stosunek w inny, nierówny sposób.

Wystawiaj faktury w naszym systemie

Wypróbuj przez 45 dni za darmo!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *