Ewidencja przebiegu pojazdu przy wykorzystaniu samochodu wyłącznie do działalności gospodarczej

program do faktur 06/02/2015 brak odpowiedzi
 

Przedsiębiorca  wykorzystujący  pojazd samochodowy, który (ze względu na ładowność, ilość miejsc lub konstrukcję) nie jest uważany za wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej, może korzystać z pełnego odliczenia podatku VAT od wydatków z nim związanych gdy:

 • pojazd został  zgłoszony do US na druku VAT-26,
 • podatnik określił zasady używania pojazdu,
 • przedsiębiorca  prowadzi ewidencję przebiegu pojazdu, która  wyklucza jego użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą.

Ewidencja przebiegu pojazdu powinna być prowadzona od dnia rozpoczęcia wykorzystywania pojazdu samochodowego wyłącznie do działalności do dnia zakończenia jego wykorzystywania w tym celu (art.86a ust. 6 U.VAT).

Ewidencja powinna zawierać :

 1. numer rejestracyjny pojazdu;
 2. dzień rozpoczęcia i zakończenia prowadzenia ewidencji;
 3. stan licznika przebiegu pojazdu na:
  1. dzień rozpoczęcia ewidencji,
  2. na koniec każdego okresu rozliczeniowego w podatku VAT (miesiąc lub kwartał),
  3. na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji;
 4. wpis osoby kierującej pojazdem samochodowym (właściciela, pracownika, zleceniobiorcy) dotyczący każdego wykorzystania pojazdu, obejmujący:
  1. kolejny numer wpisu,
  2. datę i cel wyjazdu,
  3. opis trasy (skąd – dokąd),
  4. liczbę przejechanych kilometrów,
  5. imię i nazwisko osoby kierującej pojazdem.

W sytuacji, gdy kierującym nie jest przedsiębiorca, dane te powinny zostać potwierdzone przez podatnika na koniec każdego okresu rozliczeniowego w zakresie autentyczności wpisu osoby kierującej pojazdem.

Wystawiaj faktury w naszym systemie

Wypróbuj przez 45 dni za darmo!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *