Korekta faktury

program do faktur 06/11/2015 brak odpowiedzi
 

Korekta faktury to codzienność w prowadzeniu firmy. Każdemu zdarzyć się może wpisanie błędnych danych podczas wystawiania faktury VAT. Czasem są to jedynie dane adresowe, a czasem niewłaściwa stawka podatku lub niewłaściwe jego obliczenie. W każdej sytuacji należy dokonać korekty faktury.

Korekta faktury powinna być wystawiona przed upływem terminu 5 lat, licząc od końca roku, w którym minął termin płatności podatku.

Przepisy precyzują sytuacje, które dopuszczają wystawienie faktury korygującej. Według § 13 i § 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania, korekta faktury jest możliwa w trzech przypadkach:

  1. Po wystawieniu faktury VAT udzielono rabatów, które wpływają na wysokość obrotu
  2. W przypadku zwrotu towarów i zwrotu kwot nienależnych, a także zwrotu zaliczek, przedpłat, zadatków lub rat podlegających opodatkowaniu
  3. Po wystawieniu faktury VAT podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłki.

Korekta faktury musi każdorazowo zawierać wyraz „Korekta” lub „Faktura korygująca”.

Odnośnie terminu wystawiania faktur korygujących, warto zwrócić uwagę na treść art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej, który mówi o pięcioletnim terminie wystawienia korekty licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zapłacono od wspomnianej faktury podatek. Czyli do końca 2012 roku istnieje możliwość wystawieniakorekty faktury za rok 2007 i następne. Po tym terminie nie wolno już podatnikowi skorygować faktury.

Wystawiaj faktury w naszym systemie

Wypróbuj przez 45 dni za darmo!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *