Kwietniowe zmiany w prawie pracy – omówienie

Szybka Faktura 15/05/2023 brak odpowiedzi
 

Od 7 kwietnia 2023 roku obowiązuje nowelizacja kodeksu pracy. W przepisach wprowadzono kilka kluczowych zmian, istotnych zarówno dla pracowników zdalnych, jak i stacjonarnych. Czego dotyczą nowe przepisy i z jakimi korzyściami dla pracowników się wiążą?

Praca zdalna w kodeksie pracy

Od kwietnia 2023 roku zapis o pracy zdalnej widnieje w kodeksie pracy – zastępuje on rozdział dot. telepracy. W związku z nowymi przepisami pracownicy mogą już wykonywać swoje obowiązki w całości w trybie zdalnym lub hybrydowym. Zgodnie z definicją praca ma być wykonywana częściowo lub w całości w miejscu, które wskazał pracownik, każdorazowo ustalanym z pracodawcą – np. pod adresem zamieszkania zatrudnionego. Pracownik może także przejść na tzw. home office w każdej chwili w trakcie trwania zatrudnienia – nie tylko podczas podpisywania umowy – a w nagłych, uzasadnionych sytuacjach, prosić o 24 dni pracy zdalnej na żądanie w ciągu roku. Praca zdalna opiera się na porozumieniu między przełożonym a osobą zatrudnioną. Według kodeksu pracy pracodawca jest ponadto zobowiązany do zapewnienia pracownikom zdalnym urządzeń, narzędzi oraz materiałów niezbędnych do pracy. Obowiązek dotyczy także ich serwisowania i konserwacji. W porozumieniu powinny zostać określone także zasady kontroli – przełożony ma bowiem teraz prawo kontrolować osoby pracujące zdalnie w celu sprawdzenia, czy wykonują oni swoje obowiązki zgodnie z zasadami BHP i odpowiednio chronią firmowe dane.

Zmiany w zakresie długości okresu próbnego

Po wprowadzeniu nowych przepisów zmieniła się także długość czasu próbnego. Zależy ona od długości planowanej współpracy pomiędzy pracodawcą a osobą zatrudnioną. W przypadku umów zawieranych na mniej niż pół roku obowiązuje teraz miesięczny okres próbny. Jeśli jednak mówimy o umowie o pracę na czas określony od 6 do 12 miesięcy, okres próbny wynosi 2 miesiące, a w pozostałych przypadkach – 3 miesiące.

Konieczność podawania przyczyny wypowiedzenia

W związku ze zmianą przepisów Kodeksu pracy pracodawca ma obowiązek podania powodu wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony. Niezbędne jest również skonsultowanie jego przyczyny z zakładową organizacją związkową. W przypadku nieuzasadnionego, naruszającego prawa pracownika zwolnienia osoba, która otrzymała wypowiedzenie, może kwestionować je przed sądem pracy, a także domagać się odszkodowania i przywrócenia do pracy.

Dodatkowe przerwy w pracy

Zgodnie z nowymi przepisami do dobowego czasu pracy wprowadzono dodatkowe przerwy. Jeżeli czas pracy wynosi przynajmniej 6 godzin, pracownik ma prawo do jednej 15-minutowej przerwy, z kolei w przypadku czasu pracy wynoszącego powyżej 9 godzin, może on skorzystać z dodatkowej przerwy, również 15-minutowej. Jeśli czas pracy jest dłuższy niż 16 godzin, pracownikowi przysługuje prawo do kolejnej przerwy, trwającej także co najmniej 15 minut. Co istotne, przerwy te wliczane są do czasu pracy.

Wystawiaj faktury w naszym systemie

Wypróbuj przez 45 dni za darmo!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *