Monitorowanie pracy zdalnej – abc

Szybka Faktura 12/01/2024 brak odpowiedzi
 

W ostatnich latach praca zdana zyskała uznanie nie tylko wśród pracowników, ale też pracodawców. Choć początkowo wzbudzała ona nie mało kontrowersji, w wielu firmach zagościła na stałe. Wśród obaw czołowe miejsce zajmowała wydajność pracownika wykonującego swoje obowiązki służbowe poza siedzibą firmy, co nadal spędza sen z powiek niejednego pracodawcy. Monitorowanie pracy zdalnej jest trudniejsze, niż stacjonarnej, ale możliwe do wykonania. Dowiedz się, jak to zrobić.

Kontrola pracowników – prawo pracodawcy?

Kodeks pracy jasno określa obowiązki pracownika zatrudnionego na umowę o pracę. Do głównych należy sumienne i staranne wykonywanie swoich obowiązków i stosowanie się do poleceń przełożonego. Ustalenie miejsca wykonywania pracy powinno, zgodnie z przepisami, odbywać się już na etapie podpisywania umowy. Prawo nie precyzuje natomiast, w jaki sposób pracodawca może nadzorować pracownika, który z powierzonych mu obowiązków wywiązuje się zdalnie. Wspomina jednak o zakresie takiej kontroli.

Pracownik wykonujący pracę zdalnie, może być kontrolowany w zakresie wykonywanych czynności, a także stosowania się do zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Monitorowanie może odbywać się również w zakresie inwentaryzacji, konserwacji, instalacji i serwisu lub naprawy sprzętu, który został powierzony pracownikowi. Zanim jednak pracodawca podejmie krok w kierunku kontroli, musi uzyskać zgodę pracownika i dostosować sposób przeprowadzenia kontroli tak, by nie naruszać prywatności pracownika.

Monitorowanie pracy zdalnej – jak powinno wyglądać?

Jak więc powinno wyglądać monitorowanie pracy zdalnej? Przede wszystkim z zachowaniem prywatności pracownika, a sposób kontroli musi być współmierny z wielkością wykonywanych obowiązków i odpowiedni dla rodzaju danej pracy. Warto wprowadzić Regulamin, w którym precyzyjnie zostaną określone takie kwestie, jak zakres praw i obowiązków każdej ze stron lub umieszczenie tego typu informacji w układzie zbiorowym pracy.

Monitorowanie pracy zdalnej może mieć formę okresowego sprawdzania listy zrealizowanych czynności lub przebiegać z zastosowaniem bardziej radykalnych środków, np. wglądu w służbową pocztę elektroniczną. Trzeba jednak uwzględnić, czy kontrola odbywać się ma na służbowym sprzęcie, czy też prywatnym komputerze. W tym drugim przypadku może bowiem dojść do naruszenia prywatności pracownika poprzez dostęp do jego osobistych danych.

Efektywne monitorowanie pracy w home office

W pierwszym kontakcie z zagadnieniem, jakim jest monitorowanie pracy w trybie home office kontrolowanie efektywności pracownika zdalnego może wydawać się skomplikowaną czynnością. W praktyce jednak taką być nie musi. Przydatne będą w tym elektroniczne udogodnienia, np. odpowiednie oprogramowanie. Jego zainstalowanie zajmuje zaledwie chwilę, a w zamian daje stały kontakt z pracownikami. Dodatkowo umożliwia monitorowanie czasu, jaki zespół spędza przy komputerze oraz godziny logowania się w firmowym systemie. Dobrą praktyką będzie również wprowadzenie obowiązku okresowego raportowania wykonywanych czynności.

Wystawiaj faktury w naszym systemie

Wypróbuj przez 45 dni za darmo!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *