Rodzaje faktur – abc

Szybka Faktura 18/04/2022 brak odpowiedzi
 

W obrocie gospodarczym stosowanych jest wiele rodzajów faktur. Są one stosowane w zależności od typu konkretnej transakcji. Jakie faktury wykorzystywane są najczęściej?

Faktura sprzedaży, czyli faktura VAT

Najpopularniejszym rodzajem faktur jest faktura sprzedaży, nazywana również fakturą VAT. To dokument potwierdzający sprzedaż usług lub towarów przez podatnika VAT na rzecz innego podatnika VAT. Stanowi ona podstawę do rozliczenia podatku. Fakturę sprzedaży zawsze należy wystawiać w dwóch egzemplarzach – po jednym dla każdej ze stron. Może mieć ona formę papierową bądź elektroniczną.

Faktura korygująca

Faktura korygująca – jak sama nazwa mówi – służy do wprowadzania poprawek na wystawionej już fakturze. Jest ona wystawiana również w przypadku, kiedy udzielamy rabatu lub gdy klient zwróci zakupiony towar. Błędy na fakturze koryguje osoba, która wystawiła fakturę pierwotną.

Faktura zaliczkowa

Celem wystawiania faktury zaliczkowej jest potwierdzenie wpłacenia zaliczki, zadatku lub przedpłaty przed wykonaniem konkretnej usługi bądź dostarczeniem towaru. Tego rodzaju fakturę należy wystawić do 15. dnia miesiąca, po którym nabywca wpłaci całość kwoty lub jej część. Można wystawić ją także przed otrzymaniem zaliczki – nie wcześniej jednak niż 30 dni przed jej otrzymaniem.

Faktura uproszczona

Kolejny rodzaj faktury to faktura uproszczona, będąca paragonem fiskalnym z numerem NIP nabywcy. Może ona zostać wystawiona w przypadku, kiedy kwota należności nie jest wyższa niż 450 zł bądź 100 euro. Faktura uproszczona zawiera mniejszą ilość danych niż zwykła faktura – nie trzeba umieszczać na niej m.in. danych nabywcy.

Faktura pro forma

Pro forma nie jest dokumentem sprzedażowym, pełni jednak funkcję informacyjną. Jest ona wysyłana do klienta w celu przedstawienia kosztów planowanej transakcji czy też poinformowania o zaliczce. Jeżeli kontrahent akceptuje określone w niej warunki, automatycznie godzi się na te proponowane w umowie. Faktura pro forma nie może być wystawiona po otrzymaniu zapłaty – tę należy już udokumentować fakturą VAT. Pro formy nie trzeba ujmować w ewidencji księgowej.

Faktura VAT marża

Faktura VAT marża stosowana jest m.in. w przypadku świadczenia usług turystycznych, dostaw dzieł sztuki, antyków oraz przedmiotów kolekcjonerskich i używanych. Może ona dotyczyć wyłącznie towarów, które zostały nabyte od osób fizycznych niebędących podatnikami VAT i zwolnionych z podatku bądź od podatników VAT, o ile dostawa towarów podlegała procedurze VAT marża. Faktura VAT marża jest całkowicie dobrowolna.

Faktura VAT RR

Fakturę VAT RR stosuje się w transakcjach zawieranych z rolnikami. Od innych faktur różni się ona tym, że nie wystawia jej sprzedający, a nabywca. Powinna ona zawierać oświadczenie dostawcy produktów rolnych mówiące o tym, że jest on rolnikiem ryczałtowym zwolnionym od podatku VAT.

Jeżeli prowadzisz księgowość swojej firmy samodzielnie, pakiety Szybkiej Faktury znacząco ułatwią Ci zarządzanie jej kwestiami finansowymi. Korzystając z programu do fakturowania online, faktury dla swoich klientów wystawisz w zaledwie kilkadziesiąt sekund!

Wystawiaj faktury w naszym systemie

Wypróbuj przez 45 dni za darmo!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *