Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron

program do faktur 04/12/2015 brak odpowiedzi
 

Kodeks pracy przewiduje klika możliwości rozwiązania umowy o pracę, m in. za porozumieniem stron, które jest jedynym ugodowym i jednocześnie najszybszym sposobem zakończenia stosunku pracy.

Taka forma rozwiązania umowy wymaga zgodnego oświadczenia woli obu stron. Może zostać zastosowane przy każdym rodzaju umowy o pracę, z pominięciem obowiązujących terminów i okresów wypowiedzenia, a nawet w przypadku gdy pracownik podlega pod ochronę przez zwolnieniem, np. kobieta w ciąży, osoba w wieku przedemerytalnym.

Z propozycją rozwiązania umowy za porozumieniem stron może wystąpić zarówno pracownik jaki i pracodawca. Przepisy nie wskazują formy ani treści takiego porozumienia, jednak zaleca się zachowanie formy pisemnej dla ewentualnych celów dowodowych. Samo wyznaczenie terminu z jakim umowa ma zostać rozwiązana jest swobodne i ustalane między pracownikiem a pracodawcą.

Rozwiązanie umowy o pracę – ważne

Co ważne dla pracownika rozwiązanie umowy za porozumieniem stron często nie jest tak korzystne dla pracownika jak mogłaby się wydawać. Jednym z negatywnych skutków jest brak możliwości skorzystania z przysługujących na podstawie art. 37 Kodeksu pracy dodatkowych wolnych dni na szukanie pracy. Taki sposób rozwiązania stosunku pracy ma również wpływ na prawo do zasiłku dla bezrobotnych. Zgodnie z art. 75 ust 1 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, pracownikowi nie przysługuje zasiłek dla bezrobotnych jeśli „w okresie 6 miesięcy przez zarejestrowaniem w powiatowym urzędzie pracy rozwiązał stosunek pracy lub stosunek służbowy za wypowiedzeniem albo na mocy porozumienia stron”.

Wystawiaj faktury w naszym systemie

Wypróbuj przez 45 dni za darmo!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *