Samozatrudniony a urlop – abc

Szybka Faktura 18/03/2022 brak odpowiedzi
 

Liczba osób prowadzących własną działalność gospodarczą rośnie z miesiąca na miesiąc. W dalszym ciągu jednak istnieją różnice pomiędzy samozatrudnieniem a zatrudnieniem na podstawie umowy o pracę. Jak w przypadku samozatrudnionych wygląda kwestia urlopu?

Urlop wypoczynkowy a samozatrudnienie

Osoba prowadząca własną działalność gospodarczą jest sama sobie szefem. Co do zasady, pracownicy zatrudnieni w stosunku pracy, otrzymują urlop od swojego pracodawcy. Samozatrudnieni mogą zorganizować sobie wolny czas, np. z uwagi na wakacyjny wyjazd czy sprawy osobiste, jednak nie otrzymają za niego żadnego wynagrodzenia. Nie ma możliwości otrzymania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy – w dni wolne od pracy przedsiębiorca nie zarabia.

Urlop chorobowy dla przedsiębiorcy

Każda osoba samozatrudniona co miesiąc odprowadza składki ZUS. Ubezpieczenie chorobowe jest całkowicie dobrowolne – przedsiębiorca może, ale nie musi go opłacać. Samozatrudnieni płacący tę składkę, mają prawo do świadczenia chorobowego w okresie, w którym nie są zdolni do pracy ze względów zdrowotnych. Warunkiem otrzymania zasiłku jest opłacanie składek w terminie – do 20. dnia każdego miesiąca. Jeżeli przedsiębiorca spóźni się chociaż o jeden dzień, traci prawo do zasiłku na trzy kolejne miesiące. Co istotne, urlop chorobowy w przypadku osób prowadzących własną działalność, przysługuje im dopiero po 90 dniach opłacania składek. Otrzymanie zasiłku w pierwszych trzech miesiącach opłacania ZUS-u nie jest możliwe.

Samozatrudnienie a urlop macierzyński

Samozatrudnione kobiety mają prawo do pobierania zasiłku w okresie, który przypada na urlop macierzyński. Dotyczy to jednak wyłącznie matek opłacających składkę na ubezpieczenie chorobowe. Jeżeli dana kobieta zostanie nim objęta nawet dzień przed terminem porodu, świadczenie będzie jej przysługiwać. Wysokość zasiłku macierzyńskiego jest taka sama, jak w przypadku kobiet zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Podczas urlopu rodzicielskiego, który również przysługuje przedsiębiorcom, także mogą oni otrzymywać świadczenie.

Urlop ojcowski dla przedsiębiorców

Ojcowie prowadzący własną działalność gospodarczą również mają prawo do zasiłku.
W przeciwieństwie do kobiet, otrzymują go oni jednak wyłącznie przez dwa tygodnie. Urlop może zostać wykorzystany w jednym terminie bądź podzielony na dwa tygodniowe urlopy ojcowskie. Samozatrudnieni mogą skorzystać z urlopu ze świadczeniem w ciągu pierwszego roku od narodzin dziecka. Podobnie jak w przypadku matek, jedynym warunkiem jest regularne i terminowe opłacanie składki chorobowej.

Jeżeli przedsiębiorca chce skorzystać z urlopu wychowawczego, musi zawiesić działalność. Tego rodzaju urlop może trwać do trzech lat. W jego trakcie samozatrudnionemu nie są wypłacane żadne świadczenia, jednak nie musi on opłacać składek z tytułu ubezpieczeń społecznych. Urlop wychowawczy rozpoczyna się po złożeniu stosownego podania o opiece nad dzieckiem.

Wystawiaj faktury w naszym systemie

Wypróbuj przez 45 dni za darmo!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *