Zasady zwolnienia z podatku VAT darowizn żywności

program do faktur 07/03/2016 brak odpowiedzi
 

Zasady zwolnienia z podatku vat darowizn żywności – z dniem 1 października 2013 roku weszły w życie nowe przepisy zwiększające zakres zwolnień od podatku VAT w odniesieniu do dostaw produktów spożywczych, które są przekazywane na rzecz OPP.

Na podstawie Art. 43 ust. 1 pkt 16 objęto zwolnieniem również innych podatników VAT (nie tylko producentów), przekazujących żywność organizacjom pożytku publicznego (OPP) z przeznaczeniem na cele działalności charytatywnej prowadzonej przez te organizacje.

Zwolnienie stosuje się pod warunkiem, iż:

  • przedmiotem dostawy jest żywność;
  • obdarowanym jest organizacja posiadająca status organizacji pożytku publicznego;
  • dokonujący dostawy posiada dokumentację potwierdzającą dokonanie dostawy;
  • organizacja prowadzi dokumentację, z której wynika, iż wykorzystanie otrzymanych towarów nastąpiło na cele działalności charytatywnej prowadzonej przez tę organizację.

W przypadku niespełnienia wyżej wymienionych obowiązków, zwolnienie dostawy z podatku VAT zostanie zakwestionowane. W związku z tym organizacja pożytku publicznego zobowiązana będzie do zapłaty kwoty podatku w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Wystawiaj faktury w naszym systemie

Wypróbuj przez 45 dni za darmo!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *