Zawieszenie działalności gospodarczej – ważne informacje

Szybka Faktura 29/04/2022 brak odpowiedzi
 

W sytuacji kryzysu przedsiębiorca ma prawo do zawieszenia swojej działalności gospodarczej. Najczęściej decyzja ta związana jest z przestojem w firmie, sezonowością czy kłopotami z płynnością finansową. Jak przebiega cały proces i z jakimi wiąże się formalnościami?

Kiedy przedsiębiorca może zawiesić działalność?

Tymczasowe zawieszenie działalności możliwe jest w dowolnym momencie, o ile przedsiębiorca nie zatrudnia pracowników. Właściciel firmy może zdecydować się na taki krok nieograniczoną ilość razy i na dowolny, nie krótszy niż 30 dni okres – również bezterminowo. Powód zawieszenia działalności gospodarczej również może być dowolny – niezależnie od tego, czy są to problemy finansowe, mniejsza ilość zleceń czy sprawy osobiste przedsiębiorcy. W tym czasie nie ma on także obowiązku opłacania podatków dochodowych ani składek ZUS. Konieczne nie jest również składanie deklaracji VAT oraz ZUS. Po wznowieniu działalności gospodarczej, przedsiębiorca ma prawo zawiesić ją ponownie.

Zawieszenie działalności gospodarczej – formalności

W celu zawieszenia działalności gospodarczej należy złożyć stosowny wniosek – CEIDG-1. Zawiadomienie o zawieszeniu otrzymuje przy tym ZUS, KRUS, Główny Urząd Statystyczny oraz naczelnik Urzędu Skarbowego. Wniosek można złożyć na kilka sposobów. Jeden z nich to osobista wizyta w urzędzie gminy – w tym przypadku należy pamiętać o zabraniu do wglądu dowodu osobistego. Jest to możliwe również elektronicznie – np. za pomocą profilu zaufanego – oraz listownie. W przypadku listu, niezbędne jest notarialne poświadczenie podpisu oraz dołączenie do wniosku poświadczającego go dokumentu. Działalność można zawiesić również za pośrednictwem pełnomocnika – wiąże się to jednak z koniecznością uiszczenia opłaty za pełnomocnictwo. Wyjątek stanowi pełnomocnictwo udzielane małżonkowi, rodzicom, dziadkom, dzieciom oraz wnukom – wówczas opłata w wysokości 17 zł nie obowiązuje. W momencie, w którym wniosek o zawieszenie działalności zostanie przyjęty, wnioskujący otrzymuje od organu ewidencyjnego jego kopię z ostateczną informacją o zawieszeniu.

Co może, a czego nie może robić przedsiębiorca po zawieszeniu działalności?

Decydując się na zawieszenie działalności gospodarczej, przedsiębiorca nie ma prawa uzyskiwać żadnych przychodów z jej tytułu. Co więcej, nie może on również w tym okresie zatrudnić się na podstawie umowy o dzieło czy umowy zlecenia w celu wykonywania usług związanych z charakterem swojej firmy. Po zawieszeniu działalności, przedsiębiorca ma jednak pełne prawo do zabezpieczania źródła przychodów, przyjmowania powstałych przed zawieszeniem należności czy zbywania wyposażenia oraz środków trwałych. Ma on także możliwość osiągania przychodów z czynności, które prowadził przed zawieszeniem działalności gospodarczej. Ponadto, każdy przedsiębiorca zawieszający swoją działalność zobowiązany jest do wykonywania nakazanych przepisami obowiązków, prowadzenia księgowości, uczestniczenia w kontrolach czy składania sprawozdania finansowego.

Wystawiaj faktury w naszym systemie

Wypróbuj przez 45 dni za darmo!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *