Wypowiedzenie umowy o pracę a zwolnienie lekarskie

program do faktur 15/08/2019 brak odpowiedzi
 

Utrata zatrudnienia dla pracownika bardzo poważny problem, szczególnie gdy w perspektywie nie ma zmiany pracy, a jej poszukiwanie. Odcięcie od dochodów, w sytuacji, gdy wydatki nieustannie trzeba ponosić, powoduje że pracownik taki znajduje się w trudnej sytuacji finansowej. Im dłużej trwa okres bez zatrudnienia, tym większy jest deficyt w domowym budżecie. Jednym z rozwiązań stosowanych przez pracowników jest skorzystanie ze zwolnienia lekarskiego. Jak wygląda kwestia wypowiedzenia o pracę w kontekście zwolnienia lekarskiego?

Wypowiedzenie umowy o pracę

Wypowiedzenie umowy o pracę może mieć miejsce z inicjatywy pracownika lub pracodawcy, na podstawie porozumienia stron lub z winy jednej z nich. By wypowiedzenie umowy było skuteczne, należy je wręczyć pracownikowi. Zdarza się czasem, że jest to niemożliwe z powodu jego nieobecności w pracy. Czy przesłanie wypowiedzenia pocztą, podczas gdy pracownik jest na zwolnieniu lekarskim jest możliwe? Czy w ogóle wypowiedzenie może mieć miejsce podczas nieobecności pracownika w pracy? To bardzo istotne kwestie, które powinny być znane zarówno pracodawcom, jak i pracownikom, w dobrze pojętym ich wspólnym interesie. 

Zwolnienie lekarskie w okresie wypowiedzenia

Zdarza się tak, że pracownik, po otrzymaniu wypowiedzenia o pracę udaje się do lekarza, by uzyskać zwolnienie lekarskie. Liczy w ten sposób na to, że uniknie obowiązku chodzenia do pracy w okresie wypowiedzenia oraz, że wypowiedzenie okaże się nieskuteczne z uwagi na jego niezdolność do pracy. 

Jakie są fakty? Rzeczywiście, zwolnienie lekarskie zwalnia z obowiązku chodzenia do pracy, ale po tym, jak zwolnienie dobiegnie końca pracownik jest zobowiązany do powrotu do pracy i dokończenia okresu wypowiedzenia, chyba że zwolnienie zostanie wydane na cały okres wypowiedzenia. 

Nie zmienia to natomiast tego, że wypowiedzenie zostało wręczone skutecznie. Jeżeli po dniu pracy, w dniu otrzymania wypowiedzenia, pracownik pójdzie do lekarza i otrzyma zwolnienie lekarskie, ale jego obecność w pracy będzie odnotowana a on sam podpisze odbiór wypowiedzenia lub zostanie ono wręczone przy świadkach, wówczas uważa się, że zostało ono doręczone skutecznie, a pracownik został powiadomiony o decyzji pracodawcy. Wypowiedzenie wchodzi więc w życie z dniem, który jest na nim zapisany. 

Działając w ten sposób pracownik nie może się więc uchronić przed utratą pracy. Może oczywiście uniknąć wypełniania obowiązków pracowniczych wobec pracodawcy, ale nie wypowiedzenie ma moc prawną. 

W czasie zwolnienia lekarskiego, pracownik otrzymuje najpierw wynagrodzenie chorobowe, a jeżeli trwa ono dłużej niż 30 dni lub dłużej niż 14 dni w przypadku pracownika, który ukończył 50 lat, to przysługuje mu zasiłek chorobowy zgodnie z przepisami obowiązującymi pracowników, którzy nie są na okresie wypowiedzenia. 

Zakończenie zwolnienia lekarskiego po okresie wypowiedzenia

Może się tak zdarzyć, że zwolnienie lekarskie będzie trwało dłużej niż okres wypowiedzenia. Oznacza to, że stosunek pracy pomiędzy pracodawcą i pracownikiem wygaśnie, gdy pracownik będzie przebywał na zwolnieniu. W takiej sytuacji obowiązek wypłacania zasiłku chorobowego przechodzi w całości na Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 

Jeżeli lekarz wystawia pracownikowi po okresie wypowiedzenia zwolnienia lekarskie na krótsze okresy (np. na 2 tygodnie), a podczas kolejnej wizyty wystawia następne, wówczas takie zwolnienia trafiają już bezpośrednio do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 

Pracownik może otrzymać również zasiłek chorobowy w przypadku, gdy jego niezdolność do pracy nastąpiła już po wejściu w życie wypowiedzenia. Warunkiem jest jednak to, by pracownik zachorował w ciągu 14 dni od ustania stosunku pracy lub maksymalnie 30 w przypadku niektórych chorób, których objawy nie występują w pierwszych 14 dniach od zarażenia. 

Taka niezdolność do pracy, która pojawia się po zakończeniu stosunku pracy lub która trwa po jego zakończeniu i na mocy której pracownik pobiera zasiłek chorobowy powinna trwać tyle, ile rzeczywiście wymaga zdrowienie i rekonwalescencja. Zakład Ubezpieczeń Społecznych natomiast będzie wypłacał wynagrodzenie maksymalnie przez okres 6 miesięcy od momentu jej rozpoczęcia. 

Wystawiaj faktury w naszym systemie

Wypróbuj przez 45 dni za darmo!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *