O nas

Twórcą szybkafaktura.pl jest spółka Symfonia sp. z o.o. specjalizująca się w tworzeniu rozwiązań informatycznych dla mikro i małych firm.
System powstał z myślą o potrzebach przedsiębiorców związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej i umożliwia tworzenie dokumentów księgowych niezbędnych do prowadzenia Księgi Przychodów i Rozchodów. szybkafaktura.pl wprowadza także nowe standardy w zakresie obsługi księgowej rekomendując usługi sprawdzonych biur rachunkowych z całej Polski.

13 października 2021 r. Symfonia sp. z o.o., jeden z największych w Polsce producentów oprogramowania dla biznesu oraz systemów ERP, przejął 100% udziałów w spółce Cloud Planet sp. z o.o. oraz powiązanej z nią spółce „Skanuj.to” sp. z o.o. Tym samym spółki Cloud Planet sp. z o.o. i „Skanuj.to” sp. z o.o. dołączają do Grupy Symfonia, w skład której wchodzą już spółki technologiczne Symfonia sp. z o.o. oraz Reset2.pl sp. z o.o. Przejęcie Cloud Planet sp. z o.o. i „Skanuj.to” sp. z o.o. jest kolejnym krokiem na drodze do budowania pozycji Grupy Symfonia jako lidera na polskim rynku dostawców oprogramowania dla MŚP. Doświadczenie i technologie dostarczane przez Cloud Planet sp. z o.o. oraz „Skanuj.to” sp. z o.o. będą wsparciem w rozwoju kompleksowych rozwiązań i usług chmurowych w całej Grupie Symfonia.

30 września 2022 r. nastąpiło połączenie Symfonia Sp. z o.o. oraz Cloud Planet Sp. z o.o poprzez przejęcie Cloud Planet Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przez Symfonię Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie.
Połączenie spółek nastąpiło w trybie art. 492 par. 1 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. przez przeniesienie całego majątku Cloud Planet na Symfonię. Tym samym Symfonia wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki Cloud Planet.
PROGRAM DO FAKTUR MOŻESZ W KAŻDEJ CHWILI UZUPEŁNIĆ O DODATKOWE NARZĘDZIA: