Ulga podatkowa na nowe inwestycje

Szybka Faktura 19/11/2021 brak odpowiedzi
 

Ulga podatkowa na nowe inwestycje wiąże się z szeregiem korzyści dla przedsiębiorstw. Przed złożeniem wniosku warto jednak poznać dotyczące jej szczegóły i sprawdzić, czy na pewno istnieje możliwość ubiegania się o zwolnienie. Jakie przedsiębiorstwa i inwestycje kwalifikują się do ulgi?

Jakie firmy kwalifikują się do ulgi na nowe inwestycje?

Chcąc uzyskać ulgę na nową inwestycję, warto wiedzieć, że kwalifikują się do niej wyłącznie firmy z sektora nowoczesnych usług i sektora produkcyjnego oraz usług przemysłowych. Mówiąc o sektorze usług nowoczesnych, mamy na myśli m.in. usługi rachunkowo-księgowe, usługi inżynierskie i architektoniczne, call-center, usługi doradztwa związanego
z zarządzaniem czy usługi audytu finansowego. W przypadku sektora produkcyjnego i usług przemysłowych, ulgą mogą zostać objęte niemal wszystkie firmy, oprócz tych zajmujących się wytwarzaniem tytoniu, materiałów wybuchowych bądź napojów alkoholowych. O zwolnienie podatkowe nie mogą ubiegać się również firmy zajmujące się handlem hurtowym
i detalicznym.

Na jakie inwestycje można otrzymać zwolnienie podatkowe?

Oprócz konkretnego sektora, ważna jest również sama inwestycja oraz jej rodzaj – nie każda bowiem zakwalifikuje się do ulgi. Pozytywnie rozpatrzone zostaną na pewno wnioski dot. inwestycji związanych ze zwiększeniem zdolności produkcyjnej lub całkowitą zmianą procesu produkcji istniejącego zakładu, otworzeniem nowego oddziału bądź zbudowaniem nowego zakładu – mówią o tym przepisy ustawy o wspieraniu nowych inwestycji. Zwolnienie podatkowe dotyczy również inwestycji polegających na zakupie nowej linii technologicznej lub maszyn. O ile tylko inwestycja zwiększy zdolność produkcyjną danego miejsca, otrzymanie ulgi jest możliwe.

Korzyści związane z ulgą podatkową na nowe inwestycje

Zwolnienie podatkowe to regionalna pomoc inwestycyjna dla przedsiębiorców. Wsparcie różni się w zależności od wielkości danego przedsiębiorstwa, ubiegającego się o ulgę. Największe firmy mogą otrzymać ją w wysokości 10-50% kosztów poniesionych za daną inwestycję, średnie – od 20 do 60%. Niewielkie przedsiębiorstwa uzyskają z kolei od 30 do nawet 70% wartości całej inwestycji. Wysokość ulgi zależna jest także od danego regionu.

Złożenie wniosku o wydanie decyzji o uldze oraz kolejne etapy

Jeżeli jako przedsiębiorca chcesz ubiegać się o ulgę podatkową, przed rozpoczęciem nowej inwestycji powinieneś złożyć wniosek, w którym szczegółowo przedstawisz plan jej realizacji. Jego prawidłowe, przemyślane wypełnienie ma bardzo duże znaczenie w procesie ubiegania się o zwolnienie podatkowe. Oprócz wniosku, jesteś zobowiązany złożyć również dodatkowe oświadczenia i dokumenty, np. sprawozdania finansowe czy biznesplan inwestycji. Decyzja o wsparciu zostaje podjęta przez właściwego ministra do spraw gospodarki. Do realizacji inwestycji – np. zakupu działki, maszyn czy zatrudnienia kolejnych osób – przystąpić możesz dopiero po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku. Warto pamiętać o tym, że inwestycja musi zostać zrealizowana dokładnie w terminie, który został ustalony w składanym wniosku. Z ulgi podatkowej możesz zacząć korzystać już po poniesieniu pierwszych kosztów związanych z nową inwestycją.

Wystawiaj faktury w naszym systemie

Wypróbuj przez 45 dni za darmo!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *