Błąd na fakturze – co zrobić?

Szybka Faktura 03/10/2022 brak odpowiedzi
 

W przypadku zniszczenia bądź zagubienia faktury najczęściej wystawiany jest jej duplikat. Co jednak zrobić w sytuacji, kiedy faktura pierwotna zawiera nieprawidłowości lub gdy zmieniły się warunki transakcji? Sprawdźmy!

Faktura korygująca – od sprzedawcy dla nabywcy

W celu skorygowania błędu na fakturze wystawia się tzw. fakturę korygującą. Co istotne, może ją sporządzić wyłącznie przedsiębiorca, który wystawił fakturę pierwotną. To rozwiązanie stosowane w sytuacji, gdy miała miejsce zmiana warunków transakcji lub gdy na pierwotnym dokumencie widnieje błąd dotyczący ceny bądź kwoty podatku. Fakturę korygującą sporządza się także w przypadku obniżki ceny, zwrotu towaru przez nabywcę czy zwrotu zapłaty. Ponadto jest ona wystawiania w sytuacji, gdy przedsiębiorca pomimo swojego obowiązku sporządził fakturę bez adnotacji „mechanizm podzielonej płatności”. W fakturze korygującej nie może zabraknąć określenia „faktura korygująca” lub „korekta”, jej numeru i daty wystawienia, a także danych zawartych w fakturze pierwotnej.

Faktura korygująca in minus i in plus – co to takiego?

Wyróżniamy dwa rodzaje faktur korygujących – in minus oraz in plus. Pierwsza z nich obniża podstawę opodatkowania w porównaniu do podstawy, która została określona w fakturze korygowanej. W przypadku faktury korygującej in plus sprzedający jest zobowiązany do zwiększenia podstawy opodatkowania w rozliczeniu za okres, w którym zaistniała przyczyna jej zwiększenia.

Nota korygująca – od nabywcy dla sprzedawcy

Oprócz faktury korygującej istnieje również nota korygująca – tę z kolei może wystawić nabywca, który otrzymał fakturę pierwotną zawierającą nieprawidłowości. Nota umożliwia poprawę wyłącznie błędów formalnych. Mowa m.in. o pomyłkach w danych nabywcy, nazwie towaru bądź usługi czy dacie dokonania dostawy lub wystawienia dokumentu. Notę korygującą można sporządzić także w przypadku, kiedy sprzedawca nie zawarł w fakturze adnotacji „mechanizm podzielonej płatności”. W dokumencie powinno znaleźć się oznaczenie „nota korygująca”, numer i data jej wystawienia, dane nabywcy i podatnika oraz dane zawarte w fakturze. Ponadto nota korygująca musi jasno wskazywać treść korygowanej informacji oraz określać tę prawidłową. Co istotne, dokument musi zostać zaakceptowany przez osobę, która wystawiła fakturę – czyli sprzedawcę towaru lub usługi.

Nieprawidłowe faktury a odpowiedzialność karna

Niektóre nieprawidłowości na fakturach mogą wiązać się z pewnymi konsekwencjami. Dotyczą one m.in. sytuacji, gdy w dokumencie nie pojawiła się adnotacja „mechanizm podzielonej płatności”, mimo obowiązku jej zastosowania. Kary obowiązują także w przypadku niewystawienia faktury, odmowy jej wydania czy wystawiania nierzetelnych faktur w celu osiągnięcia majątkowej korzyści. Karę można otrzymać również za brak przechowywania wystawionej lub otrzymanej faktury przez okres 5 lat. Odpowiedzialność karnoskarbowa za wymienione nieprawidłowości różni się w zależności od konkretnego przypadku.

Wystawiaj faktury w naszym systemie

Wypróbuj przez 45 dni za darmo!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *