Błędy biura rachunkowego – kto ponosi za nie odpowiedzialność?

Szybka Faktura 03/06/2024 brak odpowiedzi
 

Prowadząc działalność gospodarczą, przedsiębiorca ma pewne zobowiązania względem urzędu skarbowego czy ZUS-u. Wielu właścicieli firm decyduje się zatem powierzyć swoją księgowość specjalistom w biurach rachunkowych – tak, aby uniknąć niechcianych pomyłek w rozliczeniach czy dokumentacji. Kto ponosi odpowiedzialność za błędy biura w przypadku takiej współpracy?

Odpowiedzialność biura rachunkowego za popełnione błędy – co na to ustawa?

Odpowiedzialność biura rachunkowego za błędy to wypadkowa tzw. odpowiedzialności kontraktowej. Jak wskazuje art. 471 Kodeksu cywilnego, dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Warto jednak wiedzieć, że pokrzywdzony klient biura rachunkowego musi najpierw określić dokładne błędy specjalisty, które przyczyniły się do niedopełnionego obowiązku, a ponadto – przedstawić związek przyczynowo skutkowy między tym obowiązkiem a szkodą.

Błąd biura rachunkowego a odszkodowanie dla przedsiębiorcy

Mimo że odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe spoczywa na samym przedsiębiorcy, ma on prawo dochodzić od biura odszkodowania za błędy. Powinien on wówczas od razu odbyć z biurem rozmowę w celu wyjaśnienia sytuacji, a ponadto – oficjalnie zgłosić się o odszkodowanie. Aby szkoda mogła zostać zlikwidowana, potrzebny jest numer ubezpieczenia OC biura księgowego. W przypadku odmowy wypłaty odszkodowania lub trudności w porozumieniu istnieje natomiast możliwość zgłoszenia całej sprawy do sądu. Jeżeli ten udowodni winę biura rachunkowego, klient może liczyć na odszkodowanie, a nawet dochodzić zwrotu pieniędzy, które przeznaczył na proces. W razie poszkodowania i braku reakcji ze strony biura przedsiębiorca może także:

  • złożyć reklamację na usługi biura rachunkowego (chyba że całkowicie wyłączono rękojmię);
  • złożyć skargę do Stowarzyszenia Księgowych w Polsce – jeżeli dane biuro księgowe jest jednym z jego członków, SKwP interweniuje;
  • zawiadomić prokuraturę.

Jak ustrzec się przed błędami popełnionymi przez biuro rachunkowe?

Przedsiębiorcy mogą skutecznie ustrzec się przed konsekwencjami błędów popełnionych przez biuro rachunkowe. Absolutną podstawą jest dokładna weryfikacja wybranego miejsca – w tym celu warto zapoznać się z jego doświadczeniem i opiniami innych klientów, a wcześniej porównać ze sobą kilka biur. Szczególną uwagę należy zwrócić także na to, czy biuro posiada ważną polisę OC. Niezwykle ważne jest ponadto precyzyjne sprawdzenie zawieranej umowy – powinna ona określać warunki współpracy w jasny i zrozumiały sposób. Najlepiej również decydować się na współpracę z biurami, które korzystają z nowoczesnych oprogramowań księgowych – te znacząco minimalizują ryzyko błędów w prowadzonej dokumentacji. Już tak niewiele jest w stanie uchronić przedsiębiorcę przed skutkami niektórych błędów – wystarczy odrobina ostrożności. Pomyłki są czymś zupełnie normalnym i mogą zdarzyć się nawet najbardziej doświadczonym specjalistom – warto jednak wiedzieć, jak się przed nimi ustrzec.

Wystawiaj faktury w naszym systemie

Wypróbuj przez 45 dni za darmo!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *