Delegowanie pracowników do pracy za granicą w pigułce

Szybka Faktura 06/06/2024 brak odpowiedzi
 

Pracodawcy mają możliwość delegowania pracowników do pracy za granicą – i nie należy mylić tego z popularnymi podróżami służbowymi. Co warto wiedzieć o delegowaniu do wykonywania pracy w obcym kraju?

Delegowanie pracowników a podróż służbowa

Oddelegowanie pracownika do pracy za granicą bywa często mylone z podróżą służbową, nazywaną także delegacją. Są to jednak dwa różne pojęcia. Podróż służbową wyróżnia charakter incydentalny – mówimy o niej w przypadku jedno- lub kilkudniowego wyjazdu do innego kraju, np. w celu reprezentowania firmy na branżowych targach. To wykonywanie obowiązków służbowych przez krótki okres poza miejscowością, w której znajduje się stałe miejsce pracy bądź siedziba pracodawcy. W przypadku delegowania pracownik wyjeżdża tymczasowo do pracy za granicą:

  • w państwie należącym do Unii Europejskiej;
  • na Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG).

Zasady delegowania pracowników do pracy za granicą

Delegowanie pracownika do pracy za granicą ma miejsce w kontekście transgranicznego świadczenia usług. Jest ono możliwe w sytuacji, gdy:

  • pracodawca posiada swój oddział na terenie państwa, gdzie zostaje delegowany dany pracownik;
  • pracodawca podpisał umowę z innym pracodawcą prowadzącym działalność na terytorium państwa członkowskiego;
  • pracodawca to agencja pracy tymczasowej, która deleguje pracowników do pracodawcy użytkownika z siedzibą na terenie docelowego państwa.

Niezależnie od przypadku firma może delegować pracownika tylko wtedy, gdy przez cały okres delegowania zachodzi z daną osobą stosunek pracy. Maksymalny okres delegowania za granicę wynosi 12 miesięcy – to tzw. delegowanie krótkoterminowe. Istnieje jednak możliwość przedłużenia tego okresu o dodatkowe pół roku (delegowanie długoterminowe) – wówczas niezbędne jest złożenie umotywowanego powiadomienia do Państwowej Inspekcji Pracy.

Delegowanie pracowników za granicę – niezbędne formalności

Przed oddelegowaniem osoby zatrudnionej do pracy w innym kraju pracodawca musi skontaktować się z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w celu wyrobienia zaświadczenia A1. Stanowi ono potwierdzenie objęcia ubezpieczeniem społecznym w Polsce. Wniosek o wydanie takiego zaświadczenia można złożyć zarówno podczas osobistej wizyty w placówce, jak również drogą pocztową i przez Internet. Państwo członkowskie przyjmujące danego pracownika może poprosić również o przedstawienie:

  • oświadczenia o danych pracodawcy, liczbie delegowanych pracowników, okresie delegacji, adresie miejsca pracy, osobach kontaktowych i charakterze świadczonych usług;
  • osób do kontaktu z organami państwa członkowskiego przyjmującego pracownika.

Warto mieć na uwadze także pozostałe wymogi administracyjne wynikające z przepisów obowiązujących w danym kraju (np. w Niemczech – obowiązek posiadania meldunku).

Delegowanie obywateli państw spoza UE i EOG

Obywatele państw spoza Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego mogą zostać oddelegowani do pracy do innego państwa członkowskiego, jeśli legalnie przebywają na terenie państwa członkowskiego i legalnie w nim pracują. Są oni wówczas delegowani na podstawie takich samych zasad co obywatele UE.

Wystawiaj faktury w naszym systemie

Wypróbuj przez 45 dni za darmo!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *