Jak wystawić duplikat faktury

program do faktur 06/11/2015 brak odpowiedzi
 

Duplikat faktury wzór. W sytuacji zagubienia faktury nabywca ma prawo wystąpić do sprzedawcy z żądaniem wystawienia duplikatu zagubionego dokumentu. Jeżeli sprzedawca zgubi dokument, nie ma potrzeby jego ponownego wystawienia, gdyż księgowanie nie ulega zmianie.

Zgodnie z przepisami regulującymi zasady wystawiania duplikatów faktur, każdy duplikat faktury wzór, który jest prezentowany celem stosowania przez osoby prowadzące działalność gospodarczą, zawierać musi wyraz „Duplikat”. Ponadto, wystawia się tego typu fakturę jeśli oryginał zaginął lub uległ zniszczeniu, tylko i wyłącznie na wniosek nabywcy. Duplikat obowiązkowo zawierać musi datę wystawienia i wszelkie dane zgodne z kopią faktury pierwotnej. Należy wystawić duplikat zawsze w dwóch egzemplarzach – oryginał otrzymuje nabywca, a kopię – sprzedawca towarów bądź usług.

Duplikat faktury wzór jest dostępny nie tylko w prasie i sklepach oferujących druki biurowe, ale można też bezpłatnie pobrać taki wzór z Internetu. Wszystkie duplikaty muszą być przechowywane wraz z fakturami VAT i fakturami korygującymi. Należy je przechowywać tak długo, aż przedawnieniu ulegnie zobowiązanie podatkowe z tytułu ich wystawienia. Można podpiąć duplikat faktury do kopii faktury pierwotnej. Warto wiedzieć, że wystawienie duplikatu faktury na żądanie nabywcy nie wiąże się z żadnymi skutkami prawnymi, nie podlega opłatom i nie niesie skutków księgowych. Jest to dokument tak samo traktowany, jak standardowa faktura VAT, będąca udokumentowaniem sprzedaży towarów lub usług w ramach działalności gospodarczej.

Wystawiaj faktury w naszym systemie

Wypróbuj przez 45 dni za darmo!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *