CEIDG – Centralna ewidencja i działalności gospodarczej

program do faktur 15/02/2016 brak odpowiedzi
 

Co to jest CEIDG?

Skrót CEIDG pochodzi od nazwy Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej. Jest to spis przedsiębiorców – osób fizycznych funkcjonujących na terenie Rzeczypospolitej tworzony przez Ministerstwo Gospodarki.

Spis działa od 1 lipca 2011 roku w systemie informatycznym na mocy przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Spis funkcjonuje pod domeną prod.ceidg.gov.pl. Do końca roku 2011 gminy miały obowiązek przenieść dane ewidencyjne z systemów gminnych do CEIDG.

Wnioski o założeniu działalności gospodarczej lub aktualizacji danych w systemie można składać w:

  1. urzędzie gminy, w którym działalność została zarejestrowana,

  • można złożyć wniosek CEIDG-1 wypełniony i wygenerowany, ale nie złożony w Centralnej Ewidencji i Informacji  o Działalności Gospodarczej,
  • do wniosku można dołączyć numer wypełnionego wniosku jeśli samego wniosku nie podsiadamy w chwili jego złożenia,
  • do poprawek lub uzupełnienia danych wzywa właściwy urząd gminy. Korygowanie błędnych  danych lub uzupełnienie brakujących danych dokonuje się zazwyczaj w ciągu 7 dni roboczych
  1. przez stronę CEIDG wypełniając wniosek CEIDG-1,

  • wniosek jest wolny od opłat,
  • bezwzględnie należy podać  tożsamość osoby składającej, może być dowód osobisty,
  • jeśli wniosek dotyczy zmiany, wznowienia, zawieszenia działalności konieczny jest również numer NIP,
  • jeśli we wniosku zostały naniesione pomyłki lub błędne dane, za pośrednictwem poczty elektronicznej  jest wysyłana informacja o konieczności naniesienia poprawek.

Założenie konta na portalu CEIDG znacznie przyspiesza pracę w systemie. Rejestracja jest bezpłatna, zgodnie z prawem pobieranie opłat za tę czynność podlega sankcjom prawnym i jest nielegalne. Swobodne logowanie się koniecznie wymaga uzupełnianiu wszystkich formalnych danych. Dodatkowo należy posiadać podpis elektroniczny lub logowanie się z zaufanego profilu.

Samo podjęcie działalności przez przedsiębiorcę może rozpocząć się już w dniu złożenia wniosku do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Sam wniosek może mieć późniejszy termin rozpoczęcia własnego biznesu, jeśli wnioskodawca zawrze taką informację. Wpis do rejestru następuje kolejnego dnia roboczego.  Potwierdzenie o wpisie można wygenerować ze strony CEIDG. Wiele spraw toczących się w trakcie rozpoczęcia działalności za pośrednictwem urzędów może odbywać się bez zaświadczenia z CEIDG, ponieważ przedsiębiorca jest identyfikowany przez administrację państwową i samorządową na podstawie numeru NIP.

Jeśli przedsiębiorca planuje zawiesić firmę, taką decyzję należy również potwierdzić wnioskiem w CEIDG. Działalność może być zawieszona w okresie od 30 dni do 24 miesięcy. Po tym okresie następuje jej zakończenie,  jeśli nie była podjęta na nowo. Data zawieszenia działalności nie może być wcześniejsza, niż data podana we wniosku. Takie same przepisy obowiązują we wniosku o zakończeniu działalności.

Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej regulują przepisy prawne tj.:

Wystawiaj faktury w naszym systemie

Wypróbuj przez 45 dni za darmo!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *