Elektroniczne L4 w pigułce

Szybka Faktura 10/12/2021 brak odpowiedzi
 

W codziennym życiu praktycznie wszystko można zrobić elektronicznie. Przyszedł również czas na wprowadzenie zwolnienia lekarskiego w takiej formie. Jest to nic innego niż dokument, który wydawany jest przez specjalistę dla osoby chorej. L4 jest poświadczeniem niezdolności do pracy. Obecnie jest to jedyna dopuszczalna forma wystawiania zwolnień lekarskich. Niezależnie od tego, czy wizyta jest w domu pacjenta, zdalnie czy w tradycyjnej formie.

Elektroniczne L4 – usprawnienie działań

1 grudnia 2018 roku zniknął obowiązek dostarczania przez pracownika papierowych zwolnień lekarskich do zakładu pracy. Od tego czasu lekarze wystawiają elektroniczne L4, które automatycznie przesyłane jest do miejsca pracy pacjenta. Jest to niezwykle duże ułatwienie dla osób chorych, ponieważ do tej pory musieli oni w ciągu 7 dni od daty wystawianie dokumentu dostarczyć je do swojego pracodawcy. Nie zawsze było to możliwe ze względu na stan zdrowia, dlatego często w ten proces angażowani musieli być znajomi lub rodzina. Zwolnienie elektroniczne jest również pomocne dla przedsiębiorców oraz ZUS-u. Kontrole są znacznie szybsze, a rozliczenie między pracownikiem a pracodawcą sprawniejsze. W efekcie chora osoba może ze spokojem odpoczywać w domu, a w firmie oraz w ZUS-ie wszystko jest pod kontrolą.

Obowiązki przedsiębiorcy a elektroniczne L4

Wprowadzenie elektronicznego L4 ma znacznie przyspieszyć i ułatwić proces przepływu dokumentów między pracodawcą, pracownikiem oraz ZUS-em. Przedsiębiorca, aby mieć wgląd do zwolnień lekarskich swoich pracowników, musi założyć profil informacyjny. Ten etap jest obowiązkowy dla osób, które zatrudniają powyżej 5 pracowników. Jednak założenie takiego profilu polecamy wszystkim. Dzięki temu zapewniony jest porządek w dokumentacji, a ryzyko fałszowania L4 jest zminimalizowane. Co więcej, pracodawca może wystąpić do ZUS-u z wnioskiem o weryfikację prawidłowości wystawionego zwolnienia.

W przypadku firm, które zatrudniają poniżej 5 osób, założenie profilu jest dobrowolne. Dlatego, jeżeli pracodawca nie zdecyduje się na takie rozwiązanie, pracownik otrzymujący zwolnienie lekarskie z powodu choroby będzie musiał dostarczyć wydruk L4 w ciągu 7 dni od momentu jego wystawienia.

Kiedy wystawiane jest elektroniczne L4?

Zwolnienie lekarskie w formie elektrycznej musi być wystawione w dniu wizyty, niezależnie od jego formy. W przypadku obrażeń powstałych w wypadku, gdzie pomoc jest udzielana na przykład na szpitalnym oddziale ratunkowym, zwolnienie musi być wystawione przez lekarza w tym miejscu. Nie ma z tym najmniejszego problemu, ponieważ na podstawie numeru PESEL pozostałe dane są automatycznie wypełniane. Dlatego jest to duże ułatwienie dla lekarzy i pacjentów.

Informacje na zwolnieniu elektrycznym

Zwolnienie, które otrzymuje pracodawca, ma informacje o okresie niezdolności do pracy oraz dane lekarza wystawiającego dokument. W efekcie poufność o chorobie jest zachowana, dlatego pracownik nie musi obawiać się, że dolegliwość, na jaką choruje, zostanie ujawniona. Pełna wersja zaświadczenia dostępna jest w prywatnym profilu osoby chorej.

Wystawiaj faktury w naszym systemie

Wypróbuj przez 45 dni za darmo!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *