KPiR a zamknięcie roku – przydatne informacje

Szybka Faktura 12/12/2022 brak odpowiedzi
 

Każdy przedsiębiorca, który rozlicza się według zasad ogólnych, musi pod koniec roku zamknąć Księgę Przychodów i Rozchodów. Co warto wiedzieć o podsumowaniu i o jakich procedurach należy pamiętać?

Spis z natury, czyli remanent końcowy

Każdy podatnik prowadzący KPiR jest zobowiązany sporządzić na dzień 31 grudnia tzw. spis z natury, zwany również remanentem. Polega on na przeliczeniu posiadanych składników majątkowych i obejmuje m.in. towary handlowe, materiały podstawowe i pomocnicze, wyroby gotowe, półwyroby, braki i odpady czy rzeczy zastawione. W spisie z natury nie może zabraknąć również informacji o częściowo wykorzystanych materiałach oraz tych będących własnością przedsiębiorcy, które podczas remanentu znajdują się poza zakładem. Nawet jeżeli wartość spisu to zero złotych, należy ująć ją w Księdze Przychodów i Rozchodów. Remanent automatycznie staje się spisem z natury na dzień 1 stycznia następnego roku i otwiera kolejny rok podatkowy.

Wycena remanentu

Do 14 dni od zakończenia sporządzenia spisu z natury niezbędne jest również dokonanie wyceny remanentu. W przypadku towarów i materiałów handlowych odbywa się ona według cen nabycia bądź zakupu lub według rynkowych cen z dnia sporządzenia spisu – o ile ceny zakupu czy nabycia są od nich wyższe. Niezbędna jest również wycena spisu z natury dla wyrobów gotowych, półwyrobów i braków według kosztów ich wyprodukowania. Wycenie podlegają ponadto odpady użytkowe – w tym przypadku pod uwagę brana jest wartość po oszacowaniu ich przydatności do użytkowania.

Podsumowanie Księgi Przychodów i Rozchodów

Oprócz sporządzenia spisu z natury oraz jego wyceny przedsiębiorcy zobowiązani są również zamknąć zapisy w Księdze Przychodów i Rozchodów. W podsumowaniu należy uwzględnić wartość początkowego i końcowego remanentu danego roku. Niezbędne jest także podsumowanie wszystkich pozycji, które informują o wysokości zysków lub straty. W przypadku stwierdzenia nadwyżek bądź niedoborów – zarówno niezawinionych, jak i zawinionych przez przedsiębiorcę – należy ująć je w konkretnych kolumnach księgi „na plus” lub „na minus”. Co ważne, podsumowanie KPiR musi stanowić osobną stronę księgi podatkowej.

Ustalenie dochodu do opodatkowania

Na podstawie podsumowania Księgi Przychodów i Rozchodów obliczany jest dochód do opodatkowania. To różnica pomiędzy przychodem a kosztami, powiększona o różnicę między wartościami remanentów. Jeśli wartość ze spisu okaże się wyższa niż ta na początku roku, właśnie o tę różnicę zostają zmniejszone koszty uzyskania przychodu. W przypadku, gdy różnica jest mniejsza, koszty uzyskania przychodu podlegają z kolei powiększeniu o tę wartość.

Jeśli potrzebujesz wsparcia w ostatnim miesiącu roku, program Szybka Faktura spieszy z pomocą! Dzięki niemu nie tylko z łatwością uporasz się z wszelkimi obowiązkami, ale i zaoszczędzisz mnóstwo czasu. Zamiast wysyłać dziesiątki maili z przypomnieniami o płatnościach, skupisz się na zakończeniu KPiR – usługa windykacji online sama odzyska należności, a Ty będziesz mógł zająć się zadaniami związanymi z zamknięciem roku.

Wystawiaj faktury w naszym systemie

Wypróbuj przez 45 dni za darmo!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *