Mikropożyczka w pigułce

Szybka Faktura 16/03/2023 brak odpowiedzi
 

Możliwość uzyskania mikropożyczki na prowadzenie działalności gospodarczej to szansa dla wielu mikroprzedsiębiorców. Kilka tysięcy złotych otrzymanych w ramach tego rozwiązania można wykorzystać na pokrycie bieżących firmowych kosztów, takich jak składki czy opłaty za wynajmowany lokal. Czym właściwie jest mikropożyczka, kto może ją otrzymać i czy istnieje możliwość jej umorzenia? Sprawdźmy!

Czym jest mikropożyczka?

Mikropożyczka to jednorazowa pożyczka o wartości 5 tysięcy złotych wypłacana z Funduszu Pracy. Rozwiązanie to weszło w życie w ramach Tarczy Antykryzysowej. Mogą otrzymać ją mikroprzedsiębiorcy, którzy prowadzili działalność gospodarczą przed 1 marca 2020 roku. Mikroprzedsiębiorcą nazywamy przedsiębiorcę, który ze sprzedaży towarów i usług osiągnął obrót netto nie większy niż równowartość 2 milionów euro w złotych bądź u którego sumy aktywów bilansu sporządzonego na koniec jednego z dwóch ostatnich lat nie przekroczyły tej równowartości. Możliwość otrzymania pożyczki dotyczy również osób, które nie zatrudniały ani obecnie nie zatrudniają pracowników – czyli jednoosobowych działalności gospodarczych. Mikropożyczkę z odsetkami można umorzyć, o ile wnioskujący mikroprzedsiębiorca będzie prowadził firmę przez minimum 3 miesiące od dnia, w którym została mu ona udzielona. Co ważne, przedsiębiorcy zaciągający pożyczkę po czerwcu 2020 roku nie mają obowiązku składania wniosków o umorzenie mikropożyczki.

Na co można przeznaczyć środki z mikropożyczki?

Środki finansowe z mikropożyczki dla mikroprzedsiębiorców mogą zostać przeznaczone na pokrycie bieżących kosztów działalności. Mowa m.in. o składkach, podatkach, zakupie niezbędnych do pracy materiałów czy opłatach za media lub wynajem lokalu. Przedsiębiorca powinien jedynie wykazać, że wydatki te są bezpośrednio związane z bieżącą działalnością. Warto zatem gromadzić wszelkiego rodzaju rachunki, które w razie ewentualnej kontroli potwierdzą, na co dokładnie przeznaczone zostały fundusze z mikropożyczki. Tylko w pierwszej połowie 2020 roku, kiedy została ona wprowadzona, udzielonych zostało prawie 436 tysięcy pożyczek na łączną kwotę około 2,17 miliarda złotych. Najwięcej z nich otrzymali mikroprzedsiębiorcy w województwie mazowieckim.

Nieodpowiednie wykorzystanie środków a odpowiedzialność pożyczkobiorcy

W związku z umową zawieraną podczas ubiegania się o pożyczkę, w przypadku nieodpowiedniego wydatkowania środków przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność cywilno-prawną. Z uwagi na to, że są to środki publiczne na cel ustalony w ustawie, starosta może w dowolnym momencie skontrolować, na co zostały one przeznaczone. Mikroprzedsiębiorca ma obowiązek złożyć oświadczenie o prowadzeniu działalności przez trzy miesiące od dnia udzielenia mikropożyczki. W razie ewentualnych nieprawidłowości wykrytych podczas kontroli spór powinien być rozstrzygany w miarę możliwości bez udziału sądu.

Wystawiaj faktury w naszym systemie

Wypróbuj przez 45 dni za darmo!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *