Praca sezonowa – 6 rzeczy, które warto o niej wiedzieć

Szybka Faktura 19/05/2023 brak odpowiedzi
 

Praca sezonowa od lat cieszy się dużą popularnością. To szansa na zgromadzenie dodatkowych oszczędności, zdobycie doświadczenia i wdrożenie do dalszej pracy zawodowej. W wielu przypadkach – np. dla uczniów czy studentów – jest to pierwsza praca w życiu. Co warto wiedzieć o pracy sezonowej przed jej podjęciem?

Praca sezonowa – nie tylko latem czy zimą

Pracą sezonową nazywamy pracę wykonywaną przez określoną część roku, związaną z danym sezonem i panującymi warunkami. Latem są to m.in. zbiory owoców lub warzyw, zimą – praca w górskich kurortach. Sezon nie dotyczy jednak wyłącznie danej pory roku – określa on raczej czas trwania umowy o pracę.

Praca sezonowa niejedno ma imię

Możemy wyróżnić wiele rodzajów pracy sezonowej – mimo że kojarzy się ona głównie ze zbiorami, pracą w hotelach, w ośrodkach rozrywki czy na statkach wycieczkowych. Praca sezonowa to także praca w przetwórstwie, fabrykach i handlu, wyjazdy za granicę jako au pair czy praca przy remontach. Zaliczymy do niej również prace dorywcze, jak koszenie trawy czy sprzątanie.

Praca sezonowa a umowa

Pracodawca zatrudniający pracownika do pracy sezonowej może zawrzeć z nim umowę o pracę lub jedną z umów cywilnoprawnych. W przypadku pierwszej z nich może to być zarówno umowa na czas określony, jak i umowa na czas wykonywania konkretnej pracy. Pracownicy sezonowi zatrudnieni na podstawie umowy o pracę mają pełne prawo do minimalnego wynagrodzenia oraz urlopu wypoczynkowego – tak jak osoby zatrudnione na normalnych warunkach. W większości firm stawia się na umowę zlecenia lub umowę o dzieło – pracodawcy nie odprowadzają wówczas składek ZUS.

Umowa pracy sezonowej na czas określony – wypowiedzenie

Zgodnie z prawem umowa o pracę na czas określony może zostać rozwiązana za wypowiedzeniem przy zachowaniu okresu wypowiedzenia trwającego 2 tygodnie. Okres, na jaki zawarto umowę, musi być jednak dłuższy niż pół roku, a sam dokument musi zezwalać na wcześniejsze wypowiedzenie. Pracownicy sezonowi są jednak zazwyczaj zatrudniani na znacznie krócej niż 6 miesięcy – nie ma więc wówczas możliwości wypowiedzenia umowy.

Nieletni w pracy sezonowej – tylko umowa cywilnoprawna

Pracy sezonowej może podjąć się osoba nieletnia. Jeżeli jej wiek to 13-15 lat, możliwe jest zatrudnienie wyłącznie na podstawie umowy cywilnoprawnej. Co więcej, nastolatkowie w tym przedziale wiekowym mogą wykonywać pracę sezonową tylko w konkretnych branżach – kulturalnej, sportowej, artystycznej lub reklamowej. Co istotne, aby zatrudnić osobę poniżej 16. roku życia, pracodawca musi posiadać zezwolenie inspektora pracy.

Praca sezonowa – pracownicy tymczasowi

Popularną formę zatrudniania do pracy sezonowej stanowi praca tymczasowa. Wówczas pracodawcą jest nie sama firma, lecz agencja pracy tymczasowej. Przedsiębiorstwo korzystające z usług tymczasowego pracownika, przekazuje w tym przypadku wynagrodzenie bezpośrednio do agencji.

Wystawiaj faktury w naszym systemie

Wypróbuj przez 45 dni za darmo!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *