Pułapki e-sklepów, czego trzeba unikać?

program do faktur 06/04/2016 brak odpowiedzi
 

Pułapki e-sklepów, czego trzeba unikać? Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą oznaczoną według  Polskiej Klasyfikacji Działalności kodem PKD 47.91.Z – sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet –  podlega pod specjalne regulacje prawne.

Jednym z podstawowych obowiązków sklepów funkcjonujących online jest zobowiązanie do umieszczenia na stronie internetowej regulaminu określającego zasady nabywania towarów. Regulamin jest wiążący dla klienta tylko wtedy, gdy mógł zapoznać się z jego zapisami oraz gdy jego postanowienia nie zawierają klauzul niedozwolonych. Ogólna konstrukcja klauzul niedozwolonych zapisana jest w art. 385 Kodeksu Cywilnego. Trzeba jednak pamiętać, iż dotyczą one sprzedaży na rzecz konsumenta, czyli (w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego) osoby fizycznej dokonującej czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Rejestr klauzul niedozwolonych prowadzony jest i upubliczniany przez Urząd  Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Pozwy kierowane do sądu przeciwko e-sklepom dotyczą najczęściej zapisów:

  • zwalniających sprzedawcę z obowiązku zwrotu kosztów wysyłki
    w przypadku skorzystania przez konsumenta z prawa do zwrotu towaru;
  • narzucających konsumentowi niezgodną z prawem właściwość miejscową sądu w przypadku sporów;
  • ograniczających prawo do reklamacji;
  • zmieniających ustawowe terminy.

W związku z wejściem w życie przepisów wynikających z Dyrektywy konsumenckiej, e-sklepy muszą zmodyfikować zapisy w regulaminach, aby nie narazić się na konsekwencje finansowe wynikające z niedozwolonych zapisów.

Wystawiaj faktury w naszym systemie

Wypróbuj przez 45 dni za darmo!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *