Składki ZUS w 2023 roku

Szybka Faktura 28/12/2022 brak odpowiedzi
 

Na 2023 rok przewidziano dwie podwyżki minimalnego wynagrodzenia. W związku z tym przedsiębiorców czeka wzrost składek na ubezpieczenia społeczne – co więcej, mówi się o rekordowym wzroście w historii, aż o 17,1%. Ile będą one wynosić, jaka będzie podstawa ich wymiaru i czy zmiany dotyczą również ZUS-u preferencyjnego? Sprawdźmy!

Składki ZUS w 2023 roku – o ile wzrosną?

W związku z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 roku wynagrodzenie to wzrośnie dwa razy – w styczniu oraz w lipcu. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto ma wynieść 6935 zł. Wiąże się to ze zmianą podstawy wymiaru składek ZUS pracowników, osób prowadzących działalność i tych, którzy dobrowolnie płacą składki emerytalno-rentowe. Podstawa wymiaru składek to 60 procent – od 2023 roku będzie to więc 4161 zł. Składki ZUS – bez składki na ubezpieczenie zdrowotne i z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym – będą wynosić 1418,48 zł miesięcznie. To aż o 207,2 zł wyższa kwota niż w 2022 roku.

Preferencyjny ZUS – także wyższy

Wzrost składek ZUS dotyczy również przedsiębiorców, którzy korzystają z preferencyjnego ZUS-u na początku prowadzenia działalności. Jest on liczony od minimalnego wynagrodzenia – podstawa składek stanowi w tym przypadku jego 30 procent. Obecnie jest to 903 zł – w 2023 roku wyniesie ona jednak 1014,9 i 1035 zł. Osoby opłacające ZUS preferencyjny będą zatem płacić składki wyższe o 41,76 zł.

ZUS za pracowników

Wynagrodzenie w przypadku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy nie może być niższe niż wynagrodzenie minimalne. Zatrudniając pełnoetatowych pracowników otrzymujących stawkę minimalną, pracodawca będzie zobowiązany do odprowadzenia składek ZUS, składki zdrowotnej oraz składek na FP, FS i FGŚP minimum od kwoty 3383 zł brutto w pierwszej połowie roku i 3450 zł od lipca 2023. A co w przypadku osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin? Wysokość minimalnego wynagrodzenia określona jest tu w kwocie proporcjonalnej do liczby godzin pracy, jaka przypadła w danym miesiącu na konkretnego pracownika. Podstawę stanowi wówczas wysokość minimalnej płacy określonej na podstawie ustawy o wynagrodzeniu minimalnym.

Dobrowolne składki emerytalno-rentowe

Osoby, które zdecydowały się na dobrowolne ubezpieczenie emerytalne i rentowe, do podstawy wymiaru składek mogą zadeklarować dowolną kwotę. Co istotne, nie może być ona niższa niż kwota minimalnego wynagrodzenia. Podobnie jak w przypadku pracowników, w pierwszym półroczu 2023 będzie to 3383 zł, z kolei w drugim – 3450 zł.

Co ze składką zdrowotną?

W związku z decyzją Polskiego Ładu od 2022 roku składka zdrowotna obliczana jest od dochodu – jej wysokość różni się w zależności od wybranej formy opodatkowania. Nie może być ona niższa niż 9% minimalnego wynagrodzenia, które obowiązuje w pierwszym dniu roku składkowego, czyli 1 lutego. Jeżeli więc od stycznia 2023 roku minimalne miesięczne wynagrodzenie będzie wynosić 3383 zł, składka zdrowotna wyniesie 304,47 zł.

Wystawiaj faktury w naszym systemie

Wypróbuj przez 45 dni za darmo!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *