Umowa na okres próbny – jak powinna wyglądać?

Szybka Faktura 30/12/2022 brak odpowiedzi
 

Umowa na okres próbny to rodzaj umowy, który na początku zatrudnienia oferuje wielu pracodawców. To pewnego rodzaju potwierdzenie, czy dany pracownik sprawdzi się w danej firmie – zarówno dla przełożonego, jak i dla samej osoby zatrudnionej. Co powinno znaleźć się w umowie na okres próbny, na jaki okres można ją zawrzeć i jak wygląda jej wypowiedzenie? Sprawdźmy!

Czym jest umowa na okres próbny?

Umowa na okres próbny ma na celu sprawdzenie, czy nowy pracownik nadaje się na dane stanowisko. Jeżeli spełnia on oczekiwania pracodawcy, ten podpisuje z nim umowę właściwą. Dzięki umowie na okres próbny możliwe jest poznanie danej osoby, jej umiejętności i kwalifikacji, a także tego, jak odnajduje się w firmie oraz nowej grupie. Podpisując ten rodzaj umowy, również sam pracownik może zobaczyć, czy praca na danym stanowisku i w tym konkretnym przedsiębiorstwie jest dla niego. Umowa na okres próbny nie może obowiązywać dłużej niż przez trzy miesiące. Nie można jej również przedłużyć i podpisać więcej niż raz, jednak okres próbny może ulec skróceniu. Co ważne, tego rodzaju umowa powinna być zawarta najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez danego pracownika. Nie można podpisać jej z pracownikiem, który wcześniej był zatrudniony w danej firmie na podstawie umowy o pracę – chyba że całkowicie zmienia on stanowisko oraz zakres wykonywanych obowiązków. Warto pamiętać, że umowa o pracę na czas określony wiąże się z takimi samymi prawami i obowiązkami jak standardowa umowa o pracę.

Umowa na okres próbny – co musi się w niej znaleźć?

W umowie o pracę na okres próbny – podobnie jak w umowie standardowej – nie może zabraknąć pewnych kluczowych elementów. Zostały one określone w art. 29 §1 kodeksu pracy. To przede wszystkim rodzaj umowy oraz jej strony. Na dokumencie musi znaleźć się również data jego podpisania i data rozpoczęcia pracy. Ponadto umowa na okres próbny powinna zawierać wymiar czasu pracy oraz warunki pracy i wynagrodzenia. Ostatni z elementów obejmuje stanowisko, miejsce wykonywania pracy oraz wynagrodzenie wraz z jego składnikami – wynagrodzenie stałe, dodatki, premie, nagrody itp. Umowa o pracę na okres próbny powinna być przygotowana w formie papierowej.

Wypowiedzenie umowy na okres próbny

Umowa na okres próbny to umowa na określony czas. Jej strony mogą jednak w każdej chwili ją rozwiązać. Jak wygląda w tym przypadku okres wypowiedzenia? Jeśli okres próbny wynosi dwa tygodnie lub mniej, są to trzy dni robocze, z kolei jeśli przekracza on dwa tygodnie – tydzień. Jeżeli okres próbny wynosi trzy miesiące, okres wypowiedzenia nie może być natomiast dłuższy niż dwa tygodnie. Wypowiadając tego rodzaju umowę, pracodawca nie ma obowiązku określania przyczyny swojej decyzji. To szczególnie przydatne w sytuacji, gdy dana osoba nie sprawdzi się na konkretnym stanowisku. Umowę o pracę na okres próbny można rozwiązać za porozumieniem stron, za wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia.

Wystawiaj faktury w naszym systemie

Wypróbuj przez 45 dni za darmo!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *