Umowa na zastępstwo – najważniejsze informacje

Szybka Faktura 20/07/2022 brak odpowiedzi
 

Umowa na zastępstwo nie jest tym samym, co umowa o pracę – to jedynie jej forma. Pracodawcy decydują się na nią w sytuacji, gdy pracownik ma urlop lub jest niedysponowany ze względu na chorobę. Mimo że obowiązki będą dla zatrudnionego takie same jak te, które miała osoba zastępowana, to wystąpią pewne różnice w zakresie tego, co mu przysługuje.

Kiedy podpisuje się umowę na zastępstwo?

Pracodawcy decydują się na nią w sytuacji, gdy ich pracownik ma przejść na urlop wychowawczy, macierzyński lub bezpłatny lub gdy jego dłuższą nieobecność spowoduje choroba. Umowa na zastępstwo może być także zawarta w przypadku pracy sezonowej/dorywczej czy przy sprawowaniu danej funkcji przez określoną kadencję. Najszersza interpretacja wiąże się jednak z „obiektywnymi przyczynami, które leżą po stronie pracodawcy”. To mało sprecyzowane określenie daje pracodawcom duże możliwości przy decydowaniu, kiedy taki rodzaj umowy może być dla nich najbardziej opłacalny. Warto wiedzieć, że ze względu na RODO w umowie na zastępstwo nie wolno podawać konkretnego powodu, z jakiego dany pracownik ma być zastępowany.

Co musi się znaleźć w umowie na zastępstwo?

Z jej treści powinno jasno wynikać, że zarówno stanowisko, jak i zakres obowiązków będą dla nowo zatrudnionego takie same jak dla osoby, którą ma zastąpić. Należy więc podać rodzaj pracy, związane z nią obowiązki i miejsce, w jakim będzie wykonywana; datę jej zawarcia oraz tę, od kiedy zacznie obowiązywać; warunki dotyczące pracy i płacy; wynagrodzenie wraz z wyszczególnieniem elementów, odpowiadające rodzajowi pracy; wymiar czasu pracy. Prócz tego muszą zostać oznaczone strony umowy. Należy zwrócić uwagę na to, warunki zatrudnienia mogą nie być takie same. Chociaż obowiązki pozostaną te same, możliwe jest ustalenie innego czasu pracy lub wysokości wynagrodzenia. Pozostałe, dość oczywiste elementy umowy, to data i miejsce jej zawarcia oraz podpisy obu stron.

Zakończenie umowy na zastępstwo

Umowa na zastępstwo jest oczywiście umową na czas określony. Oznacza to, że wygasa w momencie, gdy minie dzień określony w umowie, zastępowany pracownik wróci do wykonywania swoich obowiązków lub gdy okaże się, że jego usprawiedliwiona nieobecność zmieniła się w nieusprawiedliwioną. Rozwiązanie umowy na zastępstwo może jednak odbyć się wcześniej, na przykład w momencie, gdy osoba zastępowana wróci do pracy przed końcem takiej umowy. Zatrudniony na jej podstawie pracownik może odejść na mocy porozumienia stron – w dowolnym momencie okresu, gdy umowa jest ważna, z wypowiedzeniem lub bez niego. W przypadku wypowiedzenia jego okres jest taki sam, jak przy umowie o pracę na czas określony i nieokreślony. Będą to więc: dwa tygodnie, jeśli zatrudnienie było krótsze niż sześć miesięcy; miesiąc, gdy czas sześciu miesięcy zostanie przekroczony; trzy miesiące w sytuacji, gdy będą to co najmniej trzy lata. Zwróć uwagę na to, że umowa na zastępstwo nie musi przekształcić się w umowę o pracę i może być wielokrotnie zawierana ponownie.

Wystawiaj faktury w naszym systemie

Wypróbuj przez 45 dni za darmo!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *