Wynagrodzenia w 2023 – przegląd zmian

Szybka Faktura 27/01/2023 brak odpowiedzi
 

W 2023 roku minimalne wynagrodzenie za pracę oraz stawka godzinowa dla zleceniobiorców wzrosną dwukrotnie. Pierwsza podwyżka obowiązuje już od stycznia, z kolei drugi wzrost przewidziany został na drugie półrocze. Jakiego wzrostu pensji możemy się spodziewać?

Pierwsza podwyżka płacy minimalnej – styczeń 2023

Pierwszy przewidziany wzrost wynagrodzenia minimalnego oraz stawki godzinowej dla zleceniobiorców miał miejsce 1 stycznia 2023 roku. W związku z tym w pierwszej połowie roku płaca minimalna wyniesie 3490 złotych brutto miesięcznie, z kolei minimalna stawka za godzinę pracy – 22,80 złotych. Oznacza to wzrost o 480 złotych i 15,9% w stosunku do wynagrodzenia, jakie obowiązywało w ubiegłym roku.

Drugi wzrost wynagrodzenia minimalnego – lipiec 2023

Drugą podwyżkę płacy minimalnej i stawki godzinowej przewidziano na 1 lipca 2023 roku. Od tego momentu wynagrodzenie minimalne wynosić będzie 3600 złotych brutto, natomiast minimalna stawka godzinowa – 23,50 złotych. To wzrost o 19,6% oraz 590 złotych w porównaniu do pensji minimalnej, jaka obowiązywała w roku 2022.

Wzrost płacy minimalnej – cel

Dwukrotna podwyżka minimalnej płacy za pracę ma wpłynąć na zmniejszenie nierówności dochodowych oraz ubóstwa. Ma ona również na celu ochronę pracowników przed zbyt niskimi stawkami godzinowymi za wykonywaną przez nich pracę. Co więcej, wzrost wynagrodzenia minimalnego ma pomóc uboższym pracownikom w aktualnej sytuacji ekonomicznej. W pierwszej połowie roku będzie ono stanowić ponad 50% przeciętnej pensji prognozowanej w gospodarce narodowej, z kolei w drugiej połowie 2023 – 51,9%.

Wzrost wysokości świadczeń związanych z płacą minimalną

W związku z podwyżką minimalnego wynagrodzenia za pracę zmianie ulegną również wysokości związanych z nim świadczeń pracowniczych. Przykładowo, minimalna podstawa zasiłku chorobowego w pierwszej połowie roku wyniesie 3011,52 złotego, z kolei od lipca 2023 będzie to już 3106,44 złotego. Co więcej, wzrosną także odszkodowania dla pracowników, podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, dodatek za pracę w godzinach nocnych, wynagrodzenie za przestój, pensja za miesiąc, w którym pracownik nie świadczył obowiązków zawodowych czy sama odprawa z tytułu rozwiązania umowy.

Z czego wynikają zmiany w wysokości pensji minimalnej?

Zmiany w wysokości minimalnego wynagrodzenia wynikają z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2022 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r. (Dz.U. z 2022 r., poz. 1952). Wydano je na podstawie art. 2 ust. 5 ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207). Podwyżka pensji minimalnej oraz stawki godzinowej związana jest zarówno z rosnącą inflacją, jak i z mniejszą wartością pieniądza. O ile dla większości pracowników jest to bardzo dobra wiadomość, o tyle u wielu przedsiębiorców zmiana może wywołać dodatkowe problemy finansowe.

Wystawiaj faktury w naszym systemie

Wypróbuj przez 45 dni za darmo!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *