Zaświadczenie o zatrudnieniu

program do faktur 02/02/2016 brak odpowiedzi
 

Prawo polskie nie określa zasad wydawania zaświadczenia  o zatrudnieniu przez pracodawcę, jednak okazuje się niezbędny, nawet wymagany przy wielu sprawach. Pracodawca nie może odmówić wydania dokumentu, jeśli to zrobi może wówczas być posądzony o  działania na niekorzyść pracownika, co jest niedozwolone. Sam pracodawca może zastrzec tylko formę wniosku w regulaminie. Jest to oczywiście nieobowiązkowe i sam proces z otrzymaniem wniosku nie może być uciążliwy dla pracownika. Nie ma określonej liczby zaświadczeń, o które pracownik może wnioskować w ciągu roku. Pracodawca jest zobowiązany wydać zaświadczenie na każdy jeden wniosek pracownika.

Starając się o zakup na raty lub miejsce w przedszkolu dla dziecka, zazwyczaj jest wymagane zaświadczenie o zatrudnieniu. Jego brak może znacząco wpłynąć na odmowę, jednak nie wiąże się to z konsekwencjami prawnymi. Inaczej jest, kiedy takiego zaświadczenia wymaga sąd.  Najczęściej jest potrzebne przy sprawie rozwodowej lub przy przyznaniu alimentów. Dostarczenie wymaganego dokumentu jest  obowiązkowe i  należy złożyć w określonym terminie. Takie zaniedbanie może skutkować nałożeniem grzywny za zatajanie dowodów.

W jakich sytuacjach może przydać się lub jest niezbędne zaświadczenie o zatrudnieniu?

  • kiedy staramy się o kredyt,
  • przy szybkiej pożyczce, chwilówce,
  • przy zakupach na raty np. sprzętów AGD, umowy z siecią komórkową,
  • kiedy staramy się o miejsce w przedszkolu dla dziecka lub żłobka,
  • podczas rozprawy rozwodowej,
  • przy rozprawie o alimenty.

Z czego składa się zaświadczenie o zatrudnieniu?

Dane personalne pracownika: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL lub numer i seria dowodu tożsamości (dowód osobisty lub paszport). Następnie informacje o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, szczegółowo wynikającego z obecnego zatrudnienia. Należy również wskazać stanowisko pracownika, datę zatrudnienia, rodzaj umowy i okresu jej trwania np. czas określony/nieokreślony. Przy określeniu zarobków zazwyczaj podaje się przeciętne wynagrodzenie obliczone w netto i brutto z ostatnich 3 miesięcy.

Informacja o postawieniu zakładu pracy w upadłości/likwidacji, może mieć istotne znaczenie podczas wniosku o kredyt, taka sytuacja może znacząco wpłynąć na niekorzyść kredytobiorcy. Dodatkowo jeśli ma miejsce obciążenie komornicze pracownika, podpis pracodawcy i pieczątkę.

Wystawiaj faktury w naszym systemie

Wypróbuj przez 45 dni za darmo!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *