Co to jest amortyzacja jednorazowa i kiedy się ją stosuje?

program do faktur 10/11/2018 brak odpowiedzi
 

Prowadzenie działalności, prędzej czy później, prowadzi do pozyskania różnorodnych środków trwałych. Mogą to być, wykorzystywane w firmie, samochody, komputery, czy inne sprzęty i urządzenia. Zgodnie z przepisami dotyczącymi księgowości, należy wprowadzić je do ewidencji środków trwałych i amortyzować. Jednym ze sposobów jest amortyzacja jednorazowa. Warto wiedzieć, kiedy można z niej skorzystać i w jakich okolicznościach się ją stosuje.

 

  • Amortyzacja jednorazowa

 

Amortyzacja jednorazowa jest nową ulgą wprowadzoną dla przedsiębiorców i można ją stosować przy zakupie środków trwałych, które są fabrycznie nowe. Z ulgi tej wyłączono środki transportu oraz różnego rodzaju budynki. Wszystkie pozostałe elementy wyposażenia, można w ten sposób rozliczać.

Przy czym bardzo ważny jest tutaj zapis, że środek trwały musi być fabrycznie nowy. To oznacza, że nigdy wcześniej nie był on użytkowany ani przez danego przedsiębiorcę, ani przez nikogo innego. Tylko taki bowiem może zostać poddany wspomnianej wcześniej jednorazowej amortyzacji.

 

  • Zasady obowiązujące przy amortyzacji jednorazowej

 

Warto wiedzieć, że taka jednorazowa amortyzacja ma pewne ograniczenia i limity. W ciągu roku limit jednorazowych odpisów amortyzacyjnych wynosi 10.000 zł. Trzeba jednak spełnić przy tym określone warunki.

I tak, wśród wspomnianych warunków, znajduje się między innymi taki, że wartość początkowa zamortyzowanego jednorazowo środka trwałego musi wynosić co najmniej 10.000 zł. Drugi zaś dotyczy łączenia wartości środków trwałych. I tak, jeżeli wartość początkowa co najmniej dwóch środków trwałych wynosi co najmniej 10 000 zł, a wartość jednostkowa każdego z nich przekracza 3500 zł, to zbiorczo można je rozliczyć w ramach amortyzacji jednorazowej. Nie są to warunki łączne, ale alternatywne.

Jeżeli do majątku firmy zostaje wprowadzony środek trwały o wartości niższej niż 10 000 zł, to również podatnik może dokonać jego jednorazowej amortyzacji. Regulują to osobne przepisy. Według nich, podatnik może dokonać jednorazowej amortyzacji środka trwałego w miesiącu wprowadzenia go ewidencji środków trwałych lub w kolejnym, następującym po nim miesiącu.

Warto pamiętać o dostępnej możliwości, jaką jest jednorazowa amortyzacja środków trwałych. Jest to spore ułatwienie i bardzo duże udogodnienie dla przedsiębiorców, którzy właśnie w taki sposób chcą dokonać rozliczenia swojego zakupu po jego wprowadzeniu do majątku firmy wprowadzeniu go do ewidencji środków trwałych.

Wystawiaj faktury w naszym systemie

Wypróbuj przez 45 dni za darmo!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *