Co to jest spółka cywilna?

program do faktur 19/02/2018 brak odpowiedzi
 

Prowadzenie działalności gospodarczej nie jest łatwym zadaniem. Wymaga ogarnięcia i dopilnowania wielu różnorodnych kwestii i spraw, które są nie tylko czasochłonne, ale również energochłonne. W efekcie przedsiębiorca może czuć się bardzo zmęczony, wykończony i wyczerpany. A to nie wróży nic dobrego. Sposobem na to jest zatrudnienie zaufanych pracowników lub też założenie spółki, w której wspólnicy dzielą się nie tylko zyskami, ale właśnie również obowiązkami.

Spółka

Zawiązanie spółki to bardzo dobre rozwiązanie, ponieważ poza obowiązkami i zyskami dzieli się również odpowiedzialność. Dzięki temu jeden z przedsiębiorców może nieco odetchnąć, wiedząc że drugi jest tak samo lub podobnie odpowiedzialny, a na pewno tak samo mu na działalności zależy. Warto jednak wiedzieć, że w polskim prawie gospodarczym dostępne są bardzo różnorodne rodzaje spółek, a to jaka zostanie zawiązana ma w późniejszym czasie dość istotne implikacje i skutki prawne.

Spółka cywilna

Jednym z bardzo popularnych rodzajów spółek jest spółka cywilna. Inaczej jest ona nazywana spółką prawa cywilnego i jej funkcjonowanie regulowane jest przez przepisy właśnie prawa cywilnego. Jest to bardzo ważne wyróżnienie, ponieważ pozostałe spółki, które znane są w polskim prawie, to spółki prawa handlowego i to prawo handlowe reguluje ich funkcjonowanie.

Cechy spółki cywilnej

Spółka cywilna jest bardzo wyjątkowym tworem. Przede wszystkim, w odróżnieniu do pozostałych spółek prawa handlowego, jako jedyna nie posiada osobowości prawnej. Nie posiada również podmiotowości, którą posiadają spółki osobowe. Co to w konsekwencji oznacza? Nie stanowi ona w efekcie samodzielnego podmiotu prawa. Podmiotami pozostają w tym przypadku przedsiębiorcy, którzy zdecydowali się taką spółkę zawiązać. Wszelkie działania więc prawne, nie będą podejmowane wobec spółki cywilnej, a wobec tworzących ją wspólników.

Spółka cywilna nie może posiadać własnego mienia. Cały majątek, który jest nabywany w ramach spółki cywilnej stanowi wspólność łączną wspólników.

W odróżnieniu do pozostałych spółek, ta jest zarejestrowana w CEIDG (pozostałe w KRS), ponieważ to wspólnicy są podmiotami i przedsiębiorcami i to każdy z nich ma firmę. Spółka cywilna firmy mieć nie może.

Umowa zawarcia spółki cywilnej musi być sporządzona na piśmie, jest to bardzo ważny warunek. Oczywiście, każdy ze wspólników powinien mieć egzemplarz tej umowy dla siebie. Istotą zaś tej struktury jest zaś jej skład osobowy. Daną spółkę cywilną tworzą te konkretne osoby. Przy zmianie składu osobowego, mamy już do czynienia z zupełnie inną spółką. Tak się nie dzieje na przykład przy spółce akcyjnej czy z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka pozostaje wówczas spółką zmienia się tylko jej skład osobowy. W tym przypadku, wraz ze zmianą składu mamy do czynienia również ze zmianą spółki.

Prawa i obowiązki wspólników

W tej sytuacji prawa i obowiązki wspólników są zrównane. Oczywiście, umowa zawarcia spółki może to nieco inaczej regulować, jednak prawo do reprezentowania pozostaje dla obu wspólników na tym samym poziomie. Zarząd nie musi podejmować uchwał dotyczących funkcjonowania firmy, chyba że któryś ze wspólników się sprzeciwia podejmowanym decyzjom, wówczas należy podjąć odpowiednią uchwałę, która reguluje i sankcjonuje działania.

Rozwiązanie spółki

Spółkę można rozwiązać na mocy wygasającej umowy spółki, ale również sądownie, gdy któryś ze wspólników wyraźnie sobie tego zażyczy. W takiej sytuacji, z dniem ogłoszenia upadłości wspólnika spółka ulega rozwiązaniu. Proces rozwiązywania spółki odbywa się etapowo. Najpierw spłacane są długi, a następnie zwracane są odpowiednio wkłady. Pozostały majątek jest rozdzielany zgodnie z wniesionym wkładem.

Spółka cywilna może być bardzo dobrym i praktycznym rozwiązaniem w niektórych okolicznościach. Właśnie dlatego warto rozważyć jej zawiązanie, jeżeli te okoliczności właśnie są spełnione.

 

Wystawiaj faktury w naszym systemie

Wypróbuj przez 45 dni za darmo!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *