Czym jest sprzedaż mieszana?

Szybka Faktura 06/03/2023 brak odpowiedzi
 

W ramach jednej działalności przedsiębiorca ma możliwość połączenia sprzedaży usług lub towarów opodatkowanych VAT ze sprzedażą tych zwolnionych z podatku. Mówimy wówczas o tzw. sprzedaży mieszanej. Co jeszcze wyróżnia ten rodzaj handlu?

Sprzedaż mieszana – co to takiego?

Sprzedaż mieszana ma miejsce w sytuacji, w której podatnik sprzedaje towary bądź świadczy usługi opodatkowane podatkiem VAT jednocześnie z czynnościami, które są z niego zwolnione przedmiotowo. Rozpoczynając prowadzenie tego rodzaju działalności, przedsiębiorca miał do tej pory obowiązek zgłoszenia jej do naczelnika urzędu skarbowego. W roku 2023 należy w tym celu złożyć stosowny wniosek o ustalenie proporcji szacunkowej. To właśnie zgodnie z nią będzie odliczany podatek od towarów i usług naliczony od zakupów związanych z działalnością. Po zakończeniu roku niezbędne jest z kolei ustalenie proporcji rzeczywistej – z tytułu sprzedaży opodatkowanej do sprzedaży ogółem.

Ustalanie proporcji w przypadku sprzedaży mieszanej

Wspomniana wyżej proporcja ustalana jest procentowo w rocznym stosunku w oparciu o obrót, jaki podatnik osiągnął w roku poprzedzającym rok podatkowy, za który określa się proporcję. Należy zaokrąglić ją w górę do liczby całkowitej, zestawiając całkowity obrót firmy z przychodami ze sprzedaży opodatkowanej. W sytuacji, gdy kwota podatku do odliczenia jest niższa niż 500 złotych, a wskaźnik – wyższy niż 98% – stosuje się proporcję równą 100%. Jeżeli natomiast proporcja wynosi mniej niż 2%, przyjmuje się 0%.

Wniosek o ustalenie proporcji

Chcąc zgłosić fakt rozpoczęcia prowadzenia firmy ze sprzedażą mieszaną, przedsiębiorca musi złożyć wniosek o ustalenie proporcji szacunkowej. Powinny znaleźć się w nim m.in. dane podatnika, rodzaj prowadzonej działalności, informacje o zamiarze dokonywania sprzedaży mieszanej oraz rozliczenie kosztów i propozycja proporcji. Po złożeniu wniosku naczelnik urzędu skarbowego odnosi się do jego treści, akceptując ją lub określając zupełnie inną proporcję. Podatnik ma obowiązek stosowania ustalonej proporcji do końca roku podatkowego, na który ją ustalono. Rzeczywista proporcja, określana za poprzedni rok, stanowi z kolei pewnego rodzaju prognozę proporcji na bieżący rok. Przedsiębiorca nie musi więc składać kolejnych wniosków o określenie proporcji szacunkowej w następnych latach.

Sprzedaż mieszana a dokumentowanie przychodu

Dokumentowanie przychodów w przypadku sprzedaży mieszanej różni się od tego w przypadku sprzedaży opodatkowanej VAT. W takiej sytuacji przedsiębiorca ma obowiązek rozdzielania wydatków związanych z działalnością opodatkowaną od tych dotyczących działalności zwolnionej z podatku na podstawie zwolnienia przedmiotowego. Dotychczas musiał on ponadto pamiętać o sporządzaniu rocznej korekty VAT. Podatnik nie ma możliwości odliczenia naliczonego podatku VAT od zakupu dot. działalności zwolnionej – może jednak odliczać podatek VAT od tych wydatków, które związane są ze sprzedażą mieszaną do wysokości określonej zgodnie z proporcją.

Wystawiaj faktury w naszym systemie

Wypróbuj przez 45 dni za darmo!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *