Handel produktami tytoniowymi – zmiany od maja 2019

program do faktur 13/10/2019 brak odpowiedzi
 

 

Handel produktami tytoniowymi wymaga szczególnej uwagi ze strony przedsiębiorcy, który podejmuje się tego rodzaju działalności. Przede wszystkim należy mieć na uwadze fakt, że są to produkty dopuszczone do sprzedaży wyłącznie osobom pełnoletnim. Sprzedawca ma zatem obowiązek weryfikowania klientów, którzy są nimi zainteresowani. Do tego dochodzi kwestia podatku akcyzowego, który trzeba płacić. W maju 2019 roku zaś zaszły w tym zakresie pewne zmiany. Co się zmieniło? Co warto wiedzieć?

Źródło wprowadzonych zmian

Zmiany mają swoje źródło w dyrektywie opracowanej przez Komisję Europejską. Zgodnie z tą dyrektywą produkty tytoniowe muszą być zarejestrowane w specjalnie opracowanym do tego systemie, który działa na zasadzie Track&Trace. Jest to system śledzenia produktów tytoniowych. 

Głównym założeniem zmian jest eliminacja z rynku produktów tytoniowych o nielegalnym lub niejasnym pochodzeniu. Obowiązek rejestracji dotyczy zarówno punktów sprzedaży, sklepów jak i sieci handlowych. 

Taka procedura obowiązuje na terenie całej Unii Europejskiej, a poszczególne państwa stopniowo ją wdrażają. Oczywiście celem jest nie tyle eliminacja produktów niebezpiecznych, a takie są te, które pochodzą z niewiadomego źródła, ile produktów które nie są obciążone podatkiem akcyzowym. Podatek akcyzowy jest bowiem odprowadzany do budżetu państwa i stanowi istotną część jego wpływów. Jeżeli nie jest opłacany, a produkty nim obciążone są na rynku, wówczas to państwo na tym traci najbardziej.

Obowiązki przedsiębiorców

W efekcie, wszystkie punkty sprzedażowe, niezależnie od ich skali i zasięgu, zobowiązane są do prowadzenia wymaganej rejestracji. Za każdym razem, gdy wejdą w posiadanie produktów tytoniowych, a nie chodzi tu wyłącznie o papierosy, muszą każdy taki produkt zarejestrować. 

Co więcej, przedsiębiorcom nałożono również dodatkowy obowiązek – dotyczy on szczególnie sprzedawców zajmujących się sprzedażą hurtową. Otóż, ich dodatkowym zadaniem jest śledzenie i monitorowanie przemieszczania się sprzedanych produktów, na przykład, gdy są one przekazywane sprzedawcy detalicznemu. 

W przypadku sprzedawców detalicznych dyrektywa nakazywała rejestrację posiadanych produktów tytoniowych do dnia 20 maja 2019. Mogli to zrobić samodzielnie lub skorzystać z pomocy współpracującego z nimi hurtownika. Obecnie, po wejściu w życie nowych przepisów, detaliści już nie muszą samodzielnie rejestrować nabywanych produktów. Leży to w obowiązku i interesie sprzedawców hurtowych. Do detalistów trafiają więc produkty już zarejestrowane – nie ma więc potrzeby by prowadzić podwójną rejestrację. 

A gdy produkty tytoniowe nie zostaną zarejestrowane?

Jeżeli przedsiębiorca nie dopełni obowiązku rejestracji produktów tytoniowych, wówczas grożą mu poważne konsekwencje, które istotnie mogą wpłynąć na kondycję jego biznesu. Przede wszystkim więc są to kary finansowe, których skala zależna jest w dużej mierze od skali zaniedbania przedsiębiorcy. W skrajnych przypadkach może dojść do cofnięcia zgody na dystrybucję wyrobów tytoniowych na terenie Unii Europejskiej. 

Taka decyzja mogłaby istotnie wpłynąć na stan finansów danej firmy, szczególnie gdy wspomniana dystrybucja stanowi dużą część generowanego przez przedsiębiorstwo zysku.

Wystawiaj faktury w naszym systemie

Wypróbuj przez 45 dni za darmo!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *