Jakie obowiązki ma przedsiębiorca, który zamyka działalność gospodarczą?

program do faktur 08/05/2019 brak odpowiedzi
 

Prowadzenie działalności gospodarczej to umiejętność podejmowania właściwych decyzji, właściwych aktywności i realizowanie zadań, które w danym momencie są rzeczywiście ważne. Czasem jednak, odpowiedzialny przedsiębiorca to również taki, który wie, kiedy należy zrezygnować z dalszej walki o własną firmę i zamknąć prowadzoną działalność gospodarczą. Z procesem zamknięcia wiążą się jednak pewne obowiązki, których trzeba koniecznie dopilnować.

Zamknięcie działalności gospodarczej

Zamknięcie działalności gospodarczej może się odbywać na dwa sposoby. Pierwszy sposób to złożenie stosownych dokumentów w urzędzie miasta w wydziale do spraw przedsiębiorców. Wówczas, działalność zostaje zamknięta tego samego dnia, który jest wskazany we wniosku. Jednocześnie nie może to być dzień wcześniejszy niż dzień złożenia dokumentów.

Drugi sposób to automatyczne zamknięcie. Dochodzi do niego wtedy, gdy przedsiębiorca zawiesi działalność gospodarczą i przez dwa lata jej ponownie nie uruchomi. Wówczas system automatycznie zmienia status przedsiębiorstwa z „zawieszone” na „wykreślone z rejestru przedsiębiorców”.

Nie zmienia to faktu, że przedsiębiorca jest zobowiązany do samodzielnego rozliczenia działalności, dopełnienia wszystkich obowiązków i złożenia wszelkich koniecznych dokumentów.

Rozliczenia podatkowe

Zamknięcie działalności gospodarczej powinno zostać zgłoszone do urzędu skarbowego. Zgodnie z zasadą „jednego okienka”, która obowiązuje nie tylko przy zakładaniu działalności, ale również przy jej zamykaniu, to urząd do którego składany jest wniosek, przekazuje tę informację właściwemu urzędowi skarbowemu.

Jednakże, jeżeli przedsiębiorca był płatnikiem podatku VAT od towarów i usług, to jest on zobowiązany do samodzielnego wyrejestrowania się spośród czynnych podatników podatku VAT. Takie wyrejestrowanie można zrealizować poprzez złożenie druku VAT – Z. Czas na złożenie dokumentu to 7 dni o dnia wyrejestrowania swojej działalności.

Ubezpieczenia

Urząd, który jest adresatem druku CEIDG-1, czyli wniosku o wyrejestrowanie przedsiębiorcy, składa również stosowną informację do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Na tej podstawie ZUS przygotowuje dokument ZUS ZWPA, który jest wyrejestrowaniem podatnika z grona płatników składek.

Sam przedsiębiorca natomiast, musi złożyć druk ZWUA, który wyrejestruje go również z ubezpieczenia. Ma na to siedem dni od dnia wykreślenia przedsiębiorstwa z rejestru. Trzeba wówczas zawrzeć umowę o pracę lub umowę zlecenie, by na nowo zyskać państwowe ubezpieczenie zdrowotne. Można również samodzielnie wykupić sobie państwowe ubezpieczenie zdrowotne. Należy to zrobić w najbliższym oddziale NFZ. Można również złożyć druk ZUS ZCNA, czyli wniosek o wyrejestrowanie z ubezpieczenia członków rodziny.

Majątek firmy

Bardzo ważne jest również przeprowadzenie odpowiedniego spisu majątku firmy oraz spisu z natury. Trzeba to wykonać nie tylko w odpowiednim na to czasie, ale również w odpowiedniej formie. Spis musi zawierać numer porządkowy, nazwę spisywanego towaru, produktu lub półproduktu, jego ilość, wartość jednostkową, wartość ogólną. Spis musi być wykonany rzetelnie i dokładnie. Jego egzemplarz musi znajdować się w księgach finansowych firmy. Nie ma tu też znaczenia czy prowadzona była podatkowa księga przychodów i rozchodów czy pełna księgowość. Każdy z podmiotów jest zobowiązany do wykonania pełnego rozliczenia.

Oczywiście, w skład majątku firmy wchodzą różnorodne jego elementy. Są to towary handlowe, środki trwałe, wartości niematerialne i prawne. Wszystkie muszą być skategoryzowane i uporządkowane zgodnie ze swoją specyfiką. Bardzo istotne jest to, by spis był uporządkowany i rzetelny. W przeciwnym razie, w razie kontroli, mogą się pojawić problemy, a podatnik będzie zmuszony do składania dodatkowych wyjaśnień.

Wystawiaj faktury w naszym systemie

Wypróbuj przez 45 dni za darmo!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *